Verzekering wijst vordering schade af bij schade aangebracht door sleepwagen aan gesleepte auto. Reden is dat "doordat het gesleepte voertuig gekoppeld was, wordt het als een geheel gezien met het trekkend voertuig en valt het niet onder de WA-dekkin

Vraag gesteld door sleepwagen aansprakelijkh op 27 augustus 2015

Op 10 augustus jl werd mijn klassieke MGB naar een garage gesleept door een andere auto met behulp van een sleepkabel. Echter, door te snel optrekken van de sleepwagen werd de bumper, bevestiging voortrein en voorscherm en motorkap beschadigd. De expert heeft de schade getaxeerd op € 3.883,00. De verzekeraar, bij monde van Van Ameyde Intrasurance, wijst de vordering af met bovengenoemde reden. Mijn verzekeraar (Unigarant en mijn tussenpersoon) hebben mij geadviseerd contact op te nemen met Van Ameyde hetgeen door mij is gedaan. Ik heb eea moeten mailen hetgeen door mij ook is gedaan. Mijn vraag is of de reden tot afwijzing steekhoudend is of dat ik toch het besluit tot afwijzing kan aanvechten. Immers, er is mij door een andere partij schade aan gebracht die WA verzekerd is. Graag verneem ik uw reactie.

Antwoord van David

ANWB Expert

Bij het wegslepen van uw auto door een andere auto is schade veroorzaakt door te snel optrekken. De verzekeraar heeft de vordering afgewezen omdat de gesleepte auto gekoppeld zou zijn en het niet onder de WAM dekking zou vallen.

Ten eerste geldt dat ook als de schade niet onder de WAM dekking valt, u de bestuurder van de slepende auto aansprakelijk stelt voor de schade. De Hoge Raad heeft echter bepaald dat een persoon die achter het stuur zit van een auto welke door een andere auto wordt gesleept, en wanneer dat slepen door middel van een sleepkabel plaatsvindt, zovele specifieke bestuurdershandelingen verricht, dat hij als bestuurder van die auto kan worden aangemerkt (HR 1-12-1987 VR 1988). In dit geval kunt u stellen dat u bestuurder was van een motorvoertuig en zou u het standpunt van de verzekeraar kunnen aanvechten. 

Ik hoop op een positieve uitkomst voor u.