reparatie nokkenasverstellers auto 4jr oud ondeugdelijk geleverd?niet aan slijtage onderheving coulance dealer 35 % staat dit in verhouding?

Vraag gesteld door meedew op 13 juli 2018

Goedemorgen,mijn auto, Peugeot 208,wordt nu gerepareerd.
Stap 1:kapot klepje? of stap 2: nokkenasverstellers vervangen!
4jr oude auto, 54000km, onderhoudsbeurten in orde. Heb 35% coulance aangeboden gekregen op totaalbedrag (735 euro)van stap 1 en 2, staat dit in verhouding? Nokkenasverstellers zijn niet onderhevig aan slijtage, auto ondeugdelijk geleverd? Moet verkoper reparatiekosten niet voor eigen rekening nemen, ik denk aan wettelijke garantie?
Hartelijk dank voor uw reactie

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

Bij uw 4 jaar oude auto is een reparatie uitgevoerd aan de nokkenasverstellers. U heeft een bijdrage ontvangen van 35%. U vraagt of dit redelijk is.

Gezien de leeftijd van uw auto is de bijdrage aan de lage kant.

Als de garantie van uw auto voorbij is geeft de wet ook rechten. U mag als consument namelijk redelijke verwachtingen hebben van wat u heeft gekocht. Hierbij wordt dan wel gekeken naar onder meer bouwjaar, kilometerstand, onderhoud en het gebrek zelf. De oorzaak van het gebrek is natuurlijk tevens van belang.

Het gebrek moet bij aankoop al aanwezig zijn geweest. Ontdekt u het gebrek later dan 6 maanden na aankoop, dan zult u in ieder geval aan moeten tonen dat de auto normaal gebruikt is en goed is onderhouden.

In uw geval betreft het een auto van 4 jaar oud en 54000 km. Daarbij kunt u aangeven dat u nog geen grote gebreken hoefde te verwachten. U kunt de verkoper hierop aanspreken. De verkoper biedt aan 35% van de rekening op zich te nemen. Gezien de kilometerstand is dit aan de lage kant. 50-75% zou redelijk als vaststaat dat de oorzaak in de onderdelen zelf is te vinden. Het is dus zinvol om nog eens met de verkoper in gesprek te gaan.

Voor de wijze waarop u de verkoper kunt aanspreken verwijs ik u naar het stappenplan klachten na aankoop op onze website.