Niet nakomen boeking door ondernemer

Vraag gesteld door Irmon op 23 april 2015

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben een vakantie geboekt bij het Eiland van Maurik. Een strandhuisje.
Op een bepaalde plek met al voordeel dat er gelijk achter het huisje een speelveld is voor de kinderen.
De ondernemer geeft aan dat het huisje, door leveringsproblemen niet opgeleverd kan worden voor 1 mei 2015 en dat zij als alternatief hebben, een vergelijkbaar huisje op een andere plek, maar dan zonder dat speelveld zoals in onze originele boeking.

De ondernemer geeft aan dat het gelijkwaardig is. Dat klopt op grond van de specificaties van het huisjes, maar de plek en het specifieke huisje voldoen niet aan onze initiële boeking. De ondernemer komt ons nergens in tegemoet en belt 1 week voor aankomst dat hij niet onder dezelfde condities kan leveren? Van enige compensatie is hier vanuit de ondernemer geen sprake:


Accommodatie Strandhuisje


Mijn vraag, hebben wij recht op compensatie?

Ik verneem graag.

Vriendelijke groet,

Mw Krol

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft voor de Meivakantie op een recreatiepark een strandhuisje geboekt, welke tevens gelegen is aan een speelveld. Vanwege externe omstandigheden blijkt het gewenste huisje niet beschikbaar. De ondernemer biedt als alternatief een identiek strandhuisje met het enige verschil, dat deze niet direct gelegen is aan het speelveld. U vraagt zich nu af, of u recht heeft op een compensatie.

Of u in aanmerking komt voor een compensatie hangt mijns inziens af van of u bij de boeking een preferentie of essentie heeft opgegeven. Wanneer er sprake is van een essentie, dan alleen kunt u in aanmerking komen voor een redelijke compensatie.

Nu een speelveld zo essentieel voor u blijkt te zijn, zou u eventueel de ondernemer nog kunnen verzoeken om een afwijkende accommodatie, welke  wel direct gelegen is aan een speelveld.

Tot besluit wijs ik u op de mogelijkheid om het alternatief onder voorbehoud te accepteren en bij thuiskomst de zaak ter beoordeling voor te leggen aan de Geschillencommissie Recreatie (www.sgc.nl)