Is Ford Nederland aansprakelijk te stellen voor ontwerp/fabrieks fout van Ford B-Max automaat.

Vraag gesteld door hans Sch op 14 september 2015

De door mij in december 2012 nieuw gekochte Ford B-Max automaat heeft ons op de Duitse Autobahn een probleem met de sensoren van de motor opgeleverd, waardoor tot 3 maal toe zeer gevaarlijke situaties zijn ontstaan.
Als oudere, ervaren bestuurders werden wij geconfronteerd met een ontwerpfout.
Met ca 19.000 km op de teller, en een 2 jaar + 8 maanden oude auto en menen wij wettelijk beschermd te zijn tegen de hoge onderzoeks- en reparatie rekening van de garage.

Ondanks een 15 %korting van Ford zelf en daarnaast de gewaardeerde 10% van de garage is het overblijvende bedrag van € 472.60 onacceptabel.
De garage, met wie wij graag in goede verstandhouding blijven, treft geen enkele 'schuld', integendeel, dus onze claim geldt Ford zelf.
Daarnaast de vraag hoe wij ( en misschien vele anderen) weer met een gerust gevoel in deze auto kunnen rijden.

Met vriendelijke groet, Hans Schlotter
Lid sinds 1978 onder nummer 5 110 427 327

Antwoord van David

ANWB Expert

U geeft aan dat u in december 2012 een nieuwe Ford B-Max automaat heeft gekocht. Er speelt een probleem met de sensoren van de motor. 

Conformiteit

Ook als u geen garantie heeft afgesproken met de verkoper, of deze is - zoals in uw geval - verlopen, dan geeft de wet aan dat u als consument redelijke verwachtingen mag hebben van wat u koopt. Dit wordt ook wel het conformiteitsbeginsel genoemd. De vraag is of u gezien o.a. de kilometerstand, leeftijd van de auto en koopprijs kunt stellen dat u deze gebreken niet hoefde te verwachten. 

Importeur

De importeur Ford Nederland is geen contractspartij. U dient altijd de verkoper aan te spreken, wanneer er sprake is van een gebrek die niet had mogen voorkomen, omdat u hiermee een overeenkomst heeft gesloten. 

Om na te gaan of een beroep op non-conformiteit kans van slagen heeft, verneem ik graag van u om welke sensoren het gaat en wat het precieze probleem betreft.