Ik heb een navigatiesysteem met flitserdetectie,mag je dit gebruiken in Belgie?

Vraag gesteld door Godfather mike op 07 juli 2015

Ik heb een navigatiesysteem met flitserdetectie,mag je dit gebruiken in België? Hoe hoog zijn de bekeuringen in België?

Antwoord van Cathy

ANWB Expert

U vraagt of het is toegestaan om met een navigatiesysteem met flitspaalinformatie te rijden in België.

In België mag u navigatie apparatuur gebruiken waar zogenaamde POI's (Points of Interest) op aanwezig zijn met betrekking tot flitspaalinformatie. Deze informatie komt uit openbare databanken. Apparatuur die zelf actief zoekt naar mobiele of vaste snelheidsapparatuur en roodlicht-camera's is verboden.

Op de Belgische site over bekeuringen kunt u de hoogte van diverse boetes terug vinden.

Op onze site vindt u meer informatie over het verbod op navigatieapparatuur met flitspaalsignalering in het buitenland.