huurovereenkomst eenzijdig beeindigd

Vraag gesteld door cor_mar op 03 september 2015

In oktober 2014 hebben we met een vriendengroep(35 personen)mondeling een vakantieoord besproken voor oktober 2015. In november 2014 is deze overeenkomst schriftelijk bevestigd. Er wordt een voorschot betaald.
Op 1 september 2015 komt er bericht van de beheerder dat ze een dubbele boeking heeft gemaakt op de afgesproken datum van oktober 2015.
Zij vraagt van ons als groep uit te kijken naar een ander oord.
Zij wil ons daar bij helpen.
Kan een schriftelijke bevestiging ongeldig worden?
Wat zijn rechten van een (potentiele ) huurder?

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een vakantiehuis gehuurd met 35 personen. Nu blijkt het huis dubbel te zijn geboekt.

De huurovereenkomst is voor zowel u als de verhuurder bindend. Dat betekent dat de verhuurder de overeenkomst moet nakomen. In dit geval is dat echter feitelijk niet mogelijk als er al andere huurders in het huis zitten. Daar heeft de verhuurder kennelijk ook een overeenkomst mee gesloten met diezelfde verplichting.

Nu het huis bezet is, is nakomen niet mogelijk. Dat maakt de verhuurder schadeplichtiig. Hij komt namelijk de overeenkomst niet na. Naast het feit dat u de aanbetaling terug moet krijgen is de verhuurder ook aan te spreken voor extra kosten die u nu moet maken om een redelijk alternatief te boeken. Mocht dat alternatief iets duurder uitvallen kunt u ook de extra huurkosten verhalen op de verhuurder. Deze kosten moeten wel redelijk zijn.