Garantie scooter

Vraag gesteld door ArneD op 18 augustus 2015

In 2012 kocht mijn dochter bij Voordeelscooter een BTC scooter type Napoli (het schijnt een nieuwe generatie Riva te zijn, echter zij wilde graag de naam Napoli erop), welke eind augustus 2012 geleverd is. In de afgelopen 3 jaar is de scooter keurig in onderhoud geweest bij een scooteronderhoudsbedrijf, waarvan facturen aanwezig zijn, echter na de laatste beurt bleven er wat problemen met de elektrische start en onregelmatig lopen. Van de week is de scooter naar de BTC dealer Scooterking gegaan in Uithoorn voor onderhoud, in de hoop dat deze als dealer de problemen beter op kon lossen.
Wij werden echter zeer onaangenaam verrast toen Scooterking ons belde met de mededeling dat de er toch wel meer aan de hand is met de scooter, sterker nog, er werd mij verteld dat zij dit nog nooit gezien hadden bij een scooter van drie jaar.
- Roestvorming in de carterkap
- Koppeling volledig verroest
- Variateur en starterkrans volledig verroest
- Bendex verroest
- Knal uit het blok (lijkt tegendruk)

Het advies is een compleet nieuw blok.

Wij hebben nu e.e.a. aanhangig gemaakt bij de leverancier Voordeelscooters, maar vrezen dat deze zich zal beroepen op een garantietermijn van 2 jaar zoals op de website vermeld. Echter de BTC importeur hanteert een termijn van 3 jaar en daarnaast speelt dat je er toch vanuit mag gaan dat een scooter langer dan 3 jaar en 6500 KM mee zal gaan.

Wat zijn onze rechten en hoe kunnen wij e.e.a. nu het beste aanpakken? Voordeelscooters heeft onze klacht ontvangen en wil nu contact opnemen met het onderhoudsbedrijf, zeggende dat dit bedrijf deze problemen ook op had moeten merken tijdens het onderhoud.

Naast de discussie over de garantietermijn, verwacht ik dus ook dat dit een pingpong spel zal worden tussen Voordeelscooters en het onderhoudsbedrijf.

Graag uw advies.

Vriendelijke groeten,

Arne Daudey

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

In 2012 heeft uw dochter een nieuwe scooter gekocht. De scooter is goed onderhouden. Uit de laatste onderhoudsbeurt kwam naar voren, dat er zoveel onderdelen verroest zijn, dat het advies luidt; motorblok in zijn geheel vervangen. De verkoper stelt dat de garantietermijn verstreken is, ofschoon de importeur 3 jaar fabrieksgarantie vertrekt. De verkoper wijst voorts een beschuldigende vinger naar het bedrijf die het onderhoud van de scooter voor zijn rekening heeft genomen. U vraagt zich af hoe of u nu dient te handelen.

Allereerst bevreemdt het mij de mate van roestvorming in het blok. Zoiets dergelijks zou je kunnen verwachten bij een scooter die een tijd lang in het water heeft gelegen...

Indien de importeur 3 jaar fabrieksgarantie voorschrijft en de verkoper doet hier vervolgens moeilijk over, dan zou u ook kunnen overwegen de scooter op grond van fabrieksgarantie bij een willekeurige andere BTC scooterdealer kunnen laten repareren. Ondanks dat u geen contractuele relatie heeft met de importeur zou u deze wel om advies kunnen vragen; hoe nu te handelen met de geconstateerde gebreken met het oog op de geldende fabrieksgarantie?

Al zou de fabrieksgarantie verstreken zijn, dan nog zou u in casu zeker niet rechteloos zijn; als consument kunt u altijd nog een beroep doen op een soort wettelijke garantie; conformiteit art 7:17 BW e.v. Zie voorts de informatie hierover op onze website: http://www.anwb.nl/rechtshulp/koop-en-onderhoud/klachten-na-aankoop/stappenplan-klachten-na-aankoop

NB: indien u een beroep doet op conformiteit, dient u dit te allen tijde te doen bij de verkoper!***

Reactie van Mikkeltje:

Voordeelscooters beweert dat de Senzo Retro GT2 en de BTC Retro GT2, welke qua uiterlijk niets verschillen (!) uit dezelfde fabriek komen en dus gelijkwaardig zijn , maar dat de Senzo wel 500 euro ( 745 euro nl.) goedkoper wordt aangeboden dan de BTC ( 1249,= euro)....rara hoe kan dit? Het vermoeden bestaat, hetgeen ook door mijn BTC-dealer wordt beaamd, dat Voordeelscooters veel slechtere onderdelen, tw. Chinese,(maar dan de slechtste) in deze scooters plaatst. Waarschijnlijk zowel in hun BTC-modellen als in hun Senz0-modellen....dit kan dus verklaren waarom uw scooter al snel zo slecht is...??