Betalingsverzoek via NIB

Vraag gesteld door FredvH op 03 december 2018

Onlangs ontving ik 4 betalingsverzoeken van het NIB. Het zou gaan om het twee maal inrijden met twee huurauto’s in een straat met eenrichtingsverkeer in 2015 in Florence. Inmiddels heb ik email contact met het NIB en aangegeven dat het de gemeente Florence vrijstaat om het CJIB te vragen de inning te verzorgen. Ik heb het volgende bericht verstuurd:

“Geachte heer/mevrouw,

Na mijn verzoek op uw eerdere berichtgeving mocht ik bijgaande summiere informatie ontvangen. Naast dat deze onvolledig is geeft het nog steeds onvoldoende inzicht. Inmiddels heb ik begrepen dat er vanuit ANWB Juridische Ledenservice namens de leden die een vergelijkbaar verzoek van u ontvangen hebben gevraagd wordt om meer opheldering te geven.
Conform het advies van de ANWB Juridische Ledenservice meldt ik u dat de boetes via het CJIB geind kunnen worden. Ik verwijs u hierbij naar het volgende.

"Echter geldt dat er eerder een uitspraak is gedaan in een vergelijkbare zaak waarbij via de Nederlandse kantonrechter een Duitse boete werd voorgelegd. Daarin is kort gezegd bepaald dat als er een mogelijkheid is om via het kaderbesluit/verdrag onderling boetes te innen (in Nederland via het CJIB) het voorleggen van een boete aan de Nederlandse rechter niet zou mogen. Dit staat op gespannen voet met elkaar. De mogelijkheid om via het CJIB te innen is immers veel eenvoudiger en brengt minder kosten met zich mee. Het feit dat een land het kaderbesluit nog niet heeft geïmplementeerd, kan dan niet ten koste gaan van diegene die de boete moet betalen. U zou dit nog aan het incasso bureau kunnen melden. Als zij overgaan tot dagvaarden lopen zij dus een risico dat een rechter vergelijkbaar beslist en dat zou dan in uw voordeel zijn.” “


Ik kreeg nu de volgende reactie terug.

“U geeft aan dat de boetes via het CJIB geind KUNNEN worden. Dit is echter GEEN verplichting. De Italiaanse
autoriteiten staan vrij om te kiezen voor een Incasso Bureau, dit hebben zij in deze gevallen dan ook gedaan.
Bij niet betalen wordt dit teruggemeld aan de autoriteiten en zullen wij de dossiers sluiten. Het is dan aan de autoriteiten
om te besluiten wat zij hier verder mee doen.”

Graag hoor ik van anderen of dit herkenbaar is en hoe hierop gereageerd is.

Antwoord van Henny

ANWB Expert

Het NIB ( Nationaal Incasso Bureau ) zal het dossier sluiten als u niet betaalt. Het is dan verder aan de autoriteiten om te besluiten wat ze er verder mee gaan doen.

Wij hebben nog geen ervaringen doorgekregen of er een vervolg op komt en horen ook graag reacties van leden.

 


***

 

 

 

Reactie van Henny van den Bergh:

 

 

Aangezien wij veel vragen hebben ontvangen over de handelswijze van het NIB hebben wij een aantal vragen op een rij gezet.

Graag verwijs ik u naar onderstaande link over boetes uit Italië.