Bestuurdersgegevens doorgeven na het betalen van een Oostenrijkse boete.

Vraag gesteld door Beed op 24 februari 2016

We hebben na onze vakantie een boete thuis gekregen en deze ook betaald. Een paar weken later kregen we een schrijven dat we de bestuurdersgegevens moesten doorgeven. Hier hebben we niet op gereageerd. Er ligt nu een aangetekende brief op postkantoor, waarschijnlijk weer uit Oostenrijk, wat moeten we hiermee doen?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Onlangs heeft u de door u ontvangen verkeersboete uit Oostenrijk voldaan. U heeft echter nog niet opgegeven wie de bestuurder was ten rijde van de overtreding. Inmiddels ligt er op het postkantoor een aangetekende brief uit Oostenrijk op u te wachten. Waarschijnlijk met wederom het verzoek naam van de overtreder bekend te maken. U vraagt zich af hoe nu te handelen.

Een en ander heeft te maken met het feit dat in Oostenrijk een strafpuntensysteem wordt gehanteerd dat ook gevolgen kan hebben voor rijbewijzen van buitenlandse bestuurders.

Om verdere problemen te voorkomen doet u er verstandig aan medewerking te verlenen door naam van de overtreder op te geven.