Tol naheffing Portugal ondanks tolkastje (en dat na 3 jaar!)

Vraag gesteld door Kees_H op 25 augustus 2017

In 2014 heb ik een auto gehuurd in Portugal (was inbegrepen in de vakantiereis). Op aanraden van de verhuurder, heb ik een tolkastje gehuurd om de tol op de snelweg automatisch af te kunnen rekenen. Er zijn ook twee bedragen via mijn creditcard afgerekend.
Na 3 jaar, in april 2017, ontvang ik van Nevi Credit een sommatie om € 45 te betalen vanwege niet betaalde tol (+ kosten) tijdens die vakantie. Er wordt geen bewijs geleverd en het gekke is, dat er alleen melding wordt gemaakt van het verlaten van de snelweg. Het oprijden op de snelweg is "niet gedetecteerd".
Mijn bezwaar (inclusief verwijzing naar het tolkastje, lange periode tussen vermeend moment en sommatie en mogelijk technisch mankement aan de apparatuur gezien de niet gedetecteerd toegang tot de snelweg) is afgewezen met als argument: het is gecheckt door de Tolweg maatschappij.
Voor alle zekerheid: het betreft dus geen boete, maar niet betaalde tol op de autoweg
Vraag: moet ik dit zo accepteren? Kan Nevi Credit dit bedrag via CJIB opeisen?
(NB: ik begrijp dat gezien het geringe bedrag betalen voor de hand ligt. Maar er bekruipt mij een sterk gevoel van onrecht)

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een naheffing ontvangen uit Portugal voor mogelijk niet betaalde tol.

Als u in Portugal geen tol heeft betaald kan er een naheffing of boete worden opgelegd. Voor eenvoudige boetes is de verjaringstermijn in Portugal 2 jaar. Mogelijk is het versturen van de boete verlaat omdat bij de verhuurder van de auto eerst uw gegevens moesten worden achterhaald. Dit kan van invloed zijn op de datum waarop de verjaring start.

De vraag is uiteindelijk of u inderdaad ter plaatse heeft gereden zonder tol te betalen. U zou dit in de afschrijvingen van uw creditcard na kunnen kijken.

Betalingen die betrekking hebbn op tol zullen niet worden overgedragen aan het CJIB. Wel kan de betreffende instantie beslissen in Nederland zelf een incassoprocedure te starten.

Informatie over boetes in Portugal vindt u op onze website.