Reactie op antwoord betreffende omgewaaide boom

Vraag gesteld door Bowie2 op 03 februari 2018

Dank voor uw eerdere antwoord.
De beheerder van de camping beroept zich op artikel 18, lid 3 van de RECRON voorwaarden en op hun eigen campingreglement die ze, naar eigen zeggen, naar eigen goeddunken mogen invullen. Hierin staat dat de recreant verantwoordelijk is voor de bomen op zijn plaats, dus ook een omgewaaide boom. Verder valt het weghalen van deze boom onder de verplichting om mijn jaarplaats netjes te houden.
Klopt dit allemaal?
En is het inderdaad zo dat jullie eigenlijk niets met de RECRON van doen hebben enzodoende ook geen juist waarde-oordeel kunnen geven over dit soort zaken (volgens de beheerder)?
Groetjes

Antwoord van Yda

ANWB Expert

U stelt een vervolgvraag over de boom die vanuit een aangrenzend bosperceel op uw gehuurde grond is gewaaid.

Allereerst geef ik antwoord op uw vraag over de betrokkenheid van de ANWB bij de Recron-voorwaarden. Die betrokkenheid is er zeker. De Recron-voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de ANWB en de Consumentenbond. Dus er is zeker betrokkenheid van de ANWB.

De ondernemer beroept zich op artikel 18 lid 3 van de Recron-voorwaarden. Naar mijn mening is dit artikel opgenomen in de voorwaarden voor omstandigheden die extremer zijn dan deze storm. Naar mijn stellige overtuiging heeft dit artikel niet tot doel dat een campingeigenaar omgewaaide bomen na een storm maar gewoon mag laten liggen. Uiteindelijk kan de Geschillencommissie Recreatie daarover een definitief oordeel geven.

Het campingreglement ken ik niet maar op grond van artikel 2 lid 7 van de Recron-voorwaarden mag het campingreglement niet ten nadele voor de consument afwijken van de Recron-voorwaarden.