Motor (duitse)Auto(6-'13)na 4 jaar defect(periodiek onderh.dealer met mob.garantie).Welke garantie(coulance)vergoeding door importeur reeel?

Vraag gesteld door leovd op 04 september 2017

Na 4x in de laatste ruime maand (20-7 (uur uitlezen/checken, geen foutconstatering) na minieme startproblemen, 25-7 (vervanging brandstofpomp+module), 15-8 (nogmaals vervanging brandstofpomp+module) en 22-8) de auto naar de dealer te hebben gebracht i.v.m. steeds meer haperingen bij het starten en het niet opgelost zijn van het probleem werden we 25-8 door de dealer gebeld dat er heel ander probleem aan de hand is, zoals ze nu ontdekten. In eigen woorden. De motor is op een bepaald moment zo warm geworden, een cilinder hierop is gaan lekken, zodat hier koelvloeistof bij komt en verbruikt, hetgeen startproblemen (haperend opstarten) veroorzaakt en dan behoorlijk extra rook uit de uitlaat. Brandstofpomp+module was achteraf dus helemaal niet het probleem.
Maandagmiddag 21-8 heb ik de auto bij de dealer opgehaald waar hij volgens de dealer, na de weergegeven vervangingen, weer volledig gevuld met koelvloeistof. Na het weer brengen dinsdagmiddag 22-8, omdat de problemen nog niet waren opgelost, constateerde de dealer dat de koelvloeistof vrijwel verdwenen was, terwijl hooguit 30 km was gereden, heen/terug naar de garage.
Volgens de dealer is de enige oplossing, naast natuurlijk een andere/nieuwe auto, nu een nieuwe of vervangende motor, waarbij importeur/dealer, in het geval van een nieuwe motor, 30% wil bijdragen aan de kosten (ruim € 7.000,-), kosten 2e hands motor +/- € 5.000,- (geen bijdrage).
Wij hebben bij e.e.a. de nodige vraagtekens en vinden het vooralsnog onterecht dat wij met dergelijke kosten worden opgezadeld, terwijl we een (vrij) nieuwe auto rijden, periodiek onderhouden, nieuw gekocht, bij de dealer en waarbij tevens, mocht de motor zijn beschadigd door hoge temperatuur en/of geen koelvloeistof, er op geen enkele wijze op meter of display een melding is gekomen m.b.t. e.v.t. hoge temperatuur en zeker geen melding dat het koelvloeistofpijl te laag is. Onbegrijpelijk.
Mocht er beschadiging zijn opgetreden dan zou dit op de vrijdag/zaterdag tussen 20-7 (uitlezen/checken) en 25-7 moeten zijn geweest toen nog een langere rit is gemaakt en de startproblemen flink erger werden t.o.v. het beperkte voor 20-7.
Richting importeur/dealer hebben we gevraagd in deze vreemde situatie z.s.m. met een passende regeling te komen. 30% lijkt me in dezen niet reëel. In de wet staat immers dat een product deugdelijk moet zijn. Het product moet een bepaalde tijd op een normale manier gebruikt kunnen worden. Dat lijkt me geen 4 jaar (97.000 km) bij een Duits merk (2 jaar fabrieksgarantie, 12 jaar op carosserie) en dan zeker niet zonder waarschuwingen (lampjes/display). Wat kunt u (extra) betekenen bij de aanschaf van een nieuwe motor en wat kunt u (extra) betekenen bij de aanschaf van een vervangende/nieuwe auto heb ik richting m.n. importeur gevraagd.

Tot heden geen (extra) resultaat. Wel merk ik uit een gesprek met de dealer, welke ook de importeur heeft gesproken, dat ik niet moet rekenen op extra (coulance)vergoeding, want dit, die 30%, is een beetje de regeling. Op een e.v.t. vervangende (nieuwe) auto moet ik helemaal maar niet op een bijdrage/vergoeding rekenen vanuit de importeur, want daarvoor zijn de standaard (verkoop)acties van de importeur bij de dealer (waarop ik dan reageer dat heeft ieder koper).

Wat is reëel, redelijk qua garantie/coulance in deze situatie?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

De motor van uw 4 jaar oude auto (98.000 km) is nu al vervanging toe. De importeur/dealer biedt uit coulance aan 30% van de kosten voor een nieuwe motor voor haar rekening te nemen. Bij plaatsing van een ruilmotor biedt de importeur/dealer geen compensatie. U vraagt zich af wat uw rechten zijn.

Wettelijke garantie
Indien de oorzaak van het gebrek buiten uw schuld schuld ligt, dan kunt u met succes een beroep doen op de wettelijke garantie (conformiteit art 7:17 BW).

Van een motor mag u verwachten dat deze een veelvoud van het thans gereden kilometers mee kan. Nu de motor ondeugdelijk blijkt, dient de dealer (verkopende partij) de motor te vervangen voor een minimaal gelijkwaardige motor (4 jaar oud/ 98.000 km).

Kostenverdeling reparatie
Op grond van art 7:21 lid 2 BW komen de volledige kosten voor herstel voor rekening van de verkoper. Voor een beroep op conformiteit is het daarom noodzakelijk dat u de verkopende partij (dealer) in de gelegenheid stelt het gebrek te herstellen. Mocht u zich namelijk tot een andere dealer richten, dan verspeelt u daarmee uw rechten.

Geschillen
Komt u niet tot een vergelijk met de dealer. dan kunt u het geschil ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen, al dan niet met hulp van uw rechtsbijstand.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.***

Reactie van leovd:

Een (tegen)reactie van de dealer was ook: jammer dat je geen extra garantie hebt genomen (3 jaar of max. 60.000 km, 4 jaar of max. 80.000 km, 5 jaar of max 100.000 km) dan viel het binnen de garantie. Maar extra garantie nemen voor een Duitse auto is toch nog steeds een vreemde zaak. Een auto vergelijk je toch nog niet met een wasmachine waarop je wat extra garantie kan nemen.***

Reactie van Michiel Claesen:

In het algemeen is het overbodig extra garantie bij te kopen. U heeft immers op grond van de wet recht op een degelijk product.

Voordeel extra garantie
Anders dan bij de wettelijke garantie (uitgezonderd de eerste zes maanden na levering) ligt de bewijslast bij de verkoper. Wanneer een onderdeel defect raakt, hoeft u niet aan te tonen, dat de oorzak ervan buiten uw schuld ligt. Echter, de praktijk leert dat de bewijslast meestal geen enkel probleem op.***

Reactie van leovd:

De dealer heb ik verantwoordelijk gesteld. Naast hun e.v.t. verantwoordelijkheid m.b.t. het 1e garagebezoek waar ze niets constateerden en de 2e en 3e onnodige het volgende.
De dealer beroept zich nu op het feit dat ze geen verkoper waren, want dat was de Midden-Zeeuwse dealer die eind 2015 failliet ging, waarna de huidige dealer totaal dealer werd van geheel Zeeland zonder de boedel van de failliete dealer over te nemen, waar niets meer te halen is.
Heb je als koper van een auto daarna geen enkel recht meer dan alleen maar hopen op coulance bij de importeur, welke, na divers aandringen, bij hun 30% bijdrage blijven?
Een (gebieds)dealerschap is een franchise, distributie- of wederverkoperovereenkomst.
Geeft een gebiedsdealerschap geen plicht tot overname van aansprakelijkheden in zo'n gebied (Ford)?***

Reactie van Michiel Claesen:

Juridisch heeft de dealer een sterk punt. Wanneer u als consument een beroep wil doen op de wettelijke garantie (conformiteit art 7:17 BW) dient u zich tot de verkoper te wenden, alwaar u destijds de auto heeft aangeschaft.

Nu de verkoper tussentijds failliet is gegaan, makt dat er géén beroep op conformiteit meer voor u openstaat. Tenzij de dealerschap met alle rechten en plichten is overgenomen door een andere dealer.

Ervan uitgaande dat de huidige dealer niet de verplichtingen heeft overgenomen uit het faillissement, zou ik u willen adviseren het huidige aanbod te accepteren.***

Reactie van leovd:

Het is enige tijd geleden. Inmiddels is de auto gerepareerd; nieuwe motor geplaatst.
Nogmaals mijn grieven kenbaar gemaakt te hebben bij de importeur wilden zij de vergoeding verhogen met 10% naar 40%. De 30% werd gedragen door importeur en dealer, ieder de helft, dus vroeg ik de dealer ook nog naar een verhoging, evenals de importeur, dus naar 50%. Ook vroeg ik de dealer hierbij hun e.v.t. verantwoordelijkheid te nemen omdat ze bij m.n. het eerste bezoek aan de dealer met de eerste aarzelende klachten, en waarbij toen misschien e.e.a. nog te voorkomen was geweest, ze na doormeten/checken niets constateerden en me zo weer weg stuurden.
Ik kreeg op deze vra(a)g(en) geen reactie.
Alleen kreeg ik n.a.v. de toezegging door de importeur, omdat ze eerder al een factuur met 30% korting hadden gestuurd, een creditfactuur m.b.t. die 10%.
Ik vind het niet fijn dat ze niet (willen) reageren op mijn klacht (ze zullen misschien wel denken de auto was niet bij ons gekocht, maar bij de gefailleerde collega), maar hun rol waarin ze pas na 4 keer bij de garage te zijn geweest, waarbij mogelijk in de eerdere keren erger voorkomen had kunnen worden, het (erge(r) geworden) probleem constateerden, geeft toch wel aanleiding om eventueel nog iets extra's richting mij te doen, in ieder geval excuses en duidelijke uitleg?