ik heb per ongeluk 1 letterverwisseld bij aankoop tolvignet.

Vraag gesteld door marcel 1960 op 08 juni 2015

46-jgk-3 , moet zijn 46-jkg-3 .daardoor moet ik nu een boete betalen van ongeveer 70 euro . kan ik hier van af komen ?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Bij aankoop tolvignet heeft u per abuis een letter van uw kenteken verkeerd opgegeven, waardoor u nu een boete hebt opgelegd gekregen. Nu vraagt u zich af, of u onder deze boete nog uit kunt komen.

Ik acht de kans op succes zeer gering, doch niet geschoten......

Mocht u eventuele bezwaar toch enig succes opleveren, dan vernemen wij dat uiteraard gaarne van u.