ik boek vakantie met vaste prijs via site particulier. Achteraf blijkt deze verbonden met reisorganisatie die mij 6 weken voor vertrek meedeelt dat de reissom wordt verhoogd door valutaschommeling. Kan dit?

Vraag gesteld door anuschka op 01 juli 2015

Juridische vraag over reissom

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt ons of een reisorganisator 6 weken voor vertrek met recht de reissom mag verhogen vanwege valutaschommelingen.

In principe mag een reisorganisator de reissom tot 20 dagen voor de dag van vertrek wijzigen, in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen en heffingen.
Als de reissom tijdig is betaald, is de termijn waarbinnen de reissom niet meer verhoogd mag worden, zes weken in plaats van 20 dagen voor vertrek.

Kortom, het verhogen van de reissom vanwege valutaschommelingen is derhalve niet geoorloofd. Het betreft een ondernemers risico.***

Reactie van Cathy Lutgert:

Ter aanvulling:

In de ANVR voorwaarden staat aangegeven in welke gevallen een reisorganisatie(die is aangesloten bij de ANVR) de reissom mag wijzigen.
Deze treft u hieronder:

Artikel 8 Wijzigingen reissom

1. De reisorganisator heeft het recht om tot 20 kalenderdagen voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf ) de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen en heffingen. De reisorganisator zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding geven tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van de reisorganisator kan worden gevergd. De reisorganisator zal de reiziger aangeven op welke wijze de verlaging is berekend. Als de reissom tijdig door de reiziger is betaald, is de termijn waarbinnen de reissom niet meer verhoogd mag worden, zes weken in plaats van 20 kalenderdagen voor vertrek.

2.a. In afwijking van het bepaalde in lid 1 zal de reisorganisator na de totstandkoming van de reisovereenkomst de reissom van chartervliegreizen binnen Europa en naar de Middellandse Zeelanden niet wijzigen.

b. In afwijking van het in sub a. bepaalde en uitsluitend in geval van onvoorzienbare verhogingen van verschuldigde belastingen of heffingen, of extreme verhoging van de vervoerskosten kan de reisorganisator tot 20 kalenderdagen voor de dag van vertrek de reissom verhogen. De ANVR en de Consumentenbond bepalen samen of van een dergelijke situatie sprake is. Indien daarover geen overeenstemming bereikt wordt, zal een in gezamenlijk overleg aan te wijzen onafhankelijke derde worden gevraagd hierover en partijen bindende uitspraak te doen.