Hoe vraag ik een kopie op van een eerder aan mij verstuurde brief inzake een verkeersovertreding die ik heb begaan in Duitsland?

Vraag gesteld door kjwoolthuis op 04 januari 2017

Ik heb een bekeuring gekregen in verband met een snelheidsovertreding in Duitsland in oktober. De snelheidsovertreding is door mij begaan op de snelweg in de buurt van de plaats Osterode (in de Harz). Ik heb in november een brief hierover ontvangen van de Duitse justitie (met een foto van mijn auto en mij als bestuurder en een omschrijving van de overtreding). In deze brief werd het verzoek aan mij gedaan een formulier met een bevestiging wie de bestuurder is geweest in te vullen en retour te sturen aan de Duitse justitie. Daaropvolgend zou dan de in de brief vooraangekondigde bekeuring formeel aan mij worden opgelegd en zou ik deze dienen te betalen. Ik ben evenwel deze brief met het bijbehorende formulier kwijtgeraakt waardoor ik nu niet in staat ben om het conform instructie in te vullen en retour te sturen aan de Duitse justitie. Mijn vraag: hoe zorg ik er voor dat ik alsnog aan dit verzoek van de Duitse justitie voldoe (kan ik een kopie van deze brief bij de Duitse justitie opvragen en zo ja, bij wie moet ik daarnaar informeren)? Ik vertrouw er op dat jullie de weg weten naar de juiste instantie in die betreffende regio in Duitsland en mij dus kunnen voorzien van gericht advies. Ik verneem graag van jullie. Bij voorbaat dank voor jullie hulp!

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een verkeersovertreding begaan in Duitsland, waarover u een brief heeft ontvangen. Brief en vragenformulier zijn zoekgeraakt. U vraagt ons de weg om een kopie van brief en formulier aan te vragen.

Op zich is er geen nood aan de man, nu u als kentekenhouder zelf de overtreding heeft begaan. Uiteindelijk volgt de boete zelf binnen afzienbare termijn. Een kopie aanvragen van brief en formulier is hier eigenlijk overbodig.

Mocht u wel kopie willen ontvangen, wendt u zich dan tot de Zentraleses Bussgeldstelle van de regio alwaar u de overtreding heeft begaan.

Meer informatie over boetes Duitsland vindt u op onze website.