Heeft een gecombineerde flitspaal,snelheid en rood licht, een apart certificaat nodig voor de camera?

Vraag gesteld door Hendrik6 op 19 juli 2017

Bij het CJIB zie ik bij mijn zg. roodlicht overtreding alleen een Locatie verklaring en een certificaat voor een detector snelheidsmeter.
Mijn vraag is. Moet er geen certificaat zijn voor de camera die het rode licht controleert?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Uw vraag is in behandeling genomen. Het antwoord zal enige tijd op zich laten wachten, daar dit een zeer specifieke vraag betreft.***

Reactie van Michiel Claesen:

Eindelijk heb ik bericht ontvangen van mijn externe contactpersoon. Helaas, blijkt mijn contactpersoon evenmin een passend antwoord te hebben op uw vraag. Hij raadde mij aan desbetreffende vraag voor te leggen aan de NEN (Normalisatie en Normen).

Mede gelet op mijn afwezigheid de komende weken, stel ik voor dat u zelf de vraag aan de NEN voorlegt.

Veel succes!

Grt Michiel