Garantie wettelijk verplicht!!

Vraag gesteld door VanderMeer op 15 juni 2015

Ik heb onlangs een auto gekocht en na 3 weken ontstaan de eerste problemen.
Garage zegt, ik geef geen garantie en die moet je erbij kopen.
Nu hoorde ik dat wettelijk is vast gelegd dat je recht hebt op minimaal 3 maanden garantie. Klopt dit?????
Inmiddels lopen de rekeningen aardig op.

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een auto gekocht en ontdekt nu gebreken. U vraagt zich af of er een wettelijk verplichte garantie is.

Als de verkoper een Bovag garage is en de auto voldoet aan onder meer de voorwaarde dat de kooppijs hoger is dan 4500 euro, dan is het zo dat er een garantie op de auto moet worden gegeven, tenzij u daar als koper uitdrukkelijk schriftelijk vanaf ziet.

Als het geen Bovag garage betreft mag het bedrijf zelf bepalen of er een garantie wordt verstrekt. Geeft het bedrijf geen garantie, dan is er altijd nog de wet. Hierin wordt bepaald dat u ten alle tijden redelijke verwachtingen mag hebben van wat u heeft gekocht. In de volksmond wordt dit wel de "wettelijke garantie" genoemd. Nu is het wel zo dat die verwachtingen worden bepaald door onder meer de leeftijd, kilometerstand en het onderhoud van de auto. Ook het gebrek zelf speelt een rol. Over het algemeen is het zo dat hoe ouder de auto is, des te minder u mag verwachten.

U zult de verkoper eerst zelf de gelegenheid moeten geven om de gebreken te herstellen en een standpunt in te nemen over de kosten. Voor de verder te nemen stappen verwijs ik u naar het stappenplan klachten na aankoop.