Bezwaar boete ZTL Turijn afgewezen: onjuist voorgelicht door verhuurder

Vraag gesteld door FamKdV op 25 oktober 2017

Eind april 2016 hebben we een leuke georganiseerde reis naar Piemonte gemaakt. We hebben deze reis geboekt bij een reisagente in Nederland. Omdat haar gebruikelijke hotel in Turijn geen plek meer had, heeft ze voor ons iets anders gehuurd midden in de stad met parkeerplaats. We hadden de plek opgezocht en zagen dat het net binnen de ZTL lag. Omdat we weten dat daar strikte regels voor gelden hebben we navraag bij de reisagente gedaan hoe dat zat en of we daar vooraf iets voor moesten regelen. Als antwoord kregen we terug dat dat geen probleem zou opleveren en dat we gewoon de ZTL konden inrijden. Tot onze verbazing viel dan ook in december 2016 een boete op de mat vanwege de overtreding van de ZTL in Turijn. In overleg en met hulp van de reisagente hebben we hier bezwaar tegen gemaakt, want zij had immers het appartement met parkeerplaats voor ons gehuurd. Nu, eind oktober 2017, kregen we eindelijk een reactie op ons bezwaar. Heel negatief helaas. Het bezwaar was afgewezen omdat we geen hotel of B&B hadden geboekt, maar een appartement. Heel zuur want we hebben van te voren laten navragen of hier geen problemen mee waren. De verhuurder heeft ons dus vals voorgelicht. Nog zuurder is dat het boete bedrag verhoogd is en dat we ook de kosten van het bezwaar moeten betalen. Ruim 200 Euro! Van de reisagente krijgen we als antwoord dat het jammer is en dat alleen betalen nog rest en dat de zaak daarmee klaar is. We snappen dat we aan de autoriteiten het geld moeten betalen, omdat wij de overtreding begaan hebben volgens de wet. Maar het kan toch niet waar zijn dat wij foutief zijn voorgelicht en wij daarmee moeten opdraaien voor alle kosten? We zijn heel benieuwd of er nog ergens een mogelijkheid is om (een deel van) het geld terug te krijgen.

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U heeft een georganiseerd reis naar Piemonte gemaakt in april 2016, die u bij een reisagent in Nederland heeft geboekt. De reisagent heeft voor u een appartement met parkeerplaats gehuurd in het centrum van Turijn, hetgeen binnen de ZTL (zone met beperkte toegang voor gemotoriseerd verkeer). Aangezien u wist van de strenge regels van de ZTL, heeft u bij de reisagent navraag gedaan of u nog iets moest regelen. Volgens haar kon u probleemloos gebruik maken van de parkeerplaats. In december 2016 ontving u echter een boete. U heeft bezwaar gemaakt, dat ongegrond is verklaard. U vraagt zich af of er nog mogelijkheden zijn de boete en kosten van het bezwaar (ruim € 200) terug te krijgen.

Zones met beperkte toegang (ZLT)
Om luchtvervuiling tegen te gaan hebben veel Italiaanse steden en sommige regio's een milieuzone ingesteld, de zogenaamde Zona a Traffico Limitato (ZTL). De regels voor deze milieuzones in Italië zijn complex, ze verschillen per stad en de boetes op overtredingen zijn hoog. In de milieuzones wordt het verkeer op beperkte tijden toegelaten en/of alleen met een speciale ontheffing.
Die ontheffing wordt bijvoorbeeld verleend aan gasten van hotels/B&B’s. Over het algemeen levert de eigenaar/verhuurder van de accommodatie de vergunning en geeft informatie over de vergunning aan de gast. Daarvoor dient tijdig contact opgenomen te worden met de eigenaar om de voertuiggegevens (kenteken, merk, model) door te geven.

Vergoeding kosten
De reisagent heeft u gemeld dat u probleemloos gebruik kon maken van de parkeerplaats bij het appartement. Deze informatie blijkt niet te kloppen. Het had op haar weg gelegen u te vertellen hoe u aan de benodigde vergunning voor de parkeerplaats die bij het appartement hoorde, kon komen. Zij onderhield het contact met de eigenaar/verhuurder van het appartement.

Gelet hierop lijkt het mij dan ook redelijk dat de reisagent de boete en kosten die u door de verstrekte foutieve/onvolledige informatie heeft moeten maken, aan u vergoed.

Meer informatie over de milieuzones in Italië vindt u op onze website.