bekeuring italie

Vraag gesteld door d.mostert op 21 augustus 2017

ik heb vorig jaar op 19-08-2016 een absurt hoge bekeuring vanuit italie gekregen ( pisa ) omdat ik blijkbaar door een verkeerszone ben gereden, wat mij totaal onbekend is . ik ben na mijn mening nergens verkeerd gereden, gewoon achter de lokale bevolking aan. bordje tzl zei mij ook helemaal niks ( opgezocht na ontvangst )bekeuring. De boete moest binnen 5 dagen betaald worden anders wordt deze nog een belachelijk verhoogd. boete binnen 5 dagen is 116,70 euro, anders 141 euro en bij te laat betalen 223 euro. belachelijk.
volgende is dat de bekeuring dateert uit 19-08-2016. ikzelf ben pas gisteren terug gekomen van dit jaar vakantie, maar mijn moeder heeft vorige week namens mij een aangetekende brief in ontvangst genomen terwijl ik op vakantie was.

mijn vraag : hoe kom ik onder deze boete uit.
omdat A -- /> ik de betaling buiten proportie vindt tov overtreding
omdat B -- /> ik totaal geen benul van een verkeerszone wist in pisa terwijl lokale bevolking blijkbaar wel in die zones mogen rijden
omdat C -- /> ik persoonlijk net 1 jaar over datum deze brief onder mijn neus krijg, mijn moeder mijn post in ontvangst heeft genomen terwijl ikzelf nog in buitenland zat
omdat D -- /> wat ik kan terugvinden op meerdere forums dat bij daadwerkelijke overtredingen de lokale bevolking een veel lagere boeten krijgen dan een buitenlander ( 1 Europa toch ).

op de boete staat : Circolava nella zona a traffico limitato privo di autorizzazione.

Antwoord van Lisette

ANWB Expert

U heeft een bekeuring ontvangen uit Pisa, omdat u in een 'zona a traffico limitato privo di autorizzazione' heeft gereden. U vindt dat u onterecht de bekeuring heeft gekregen en u vindt het bedrag van de boete buiten proportie.

Als u het niet eens bent met een bekeuring kunt u altijd bezwaar aantekenen. Ik vraag mij wel af of uw verweer kans van slagen heeft. Het kan zijn dat de bewoners van Pisa een ontheffing hebben om in de verkeersbeperkte zone te rijden, bijvoorbeeld omdat zij in die zone wonen of werken.
Ook al bent u in het buitenland, u wordt toch geacht u aan de plaatselijke verkeersregels te houden, ongeacht of u het bord niet kent of niet gezien heeft.

U heeft de overtreding op 19 augustus 2016 begaan en uw moeder heeft de aangetekende brief, namens u een week voor uw terugkomst op 18 augustus 2017 in ontvangst genomen. Ik ga er vanuit dat u de bekeuring binnen de gestelde termijn heeft ontvangen.

Mocht u besluiten om bezwaar aan te tekenen, moet u er rekening mee houden dat, indien het bezwaar wordt afgewezen, u het hoogst vermelde bedrag moet betalen.

Mij is niet bekend dat de lokale bevolking een lagere boete krijgt dan buitenlanders.

De opmerking dat u de boete belachelijk hoog vind, laat ik voor u. Elk land is vrij zelf de hoogte van de boetes voor verkeersovertredingen bepalen.***

Reactie van Dirk2137:

Ik heb hetzelfde gehad, mijn verhaal vind je hier wel ergens terug. Ik adviseer je om alleen te betalen indien je de boete via het CJIB hebt gekregen. Indien dit niet het geval is, dan niet betalen. Later krijg je een aangetekende brief van Nivi Credit Srl. Die probeert als eerste je geld los te peuteren en uiteindelijk wordt het Nationaal incasso bureau (NIB) ingeschakeld. Je krijgt dan dreigbrieven van het NIB om het geld van je los te krijgen en als laatste van Wesselsz gerechtelijke diensten wat weer een onderdeel is van het NIB en zogenaamd door het NIB wordt aangesteld voor een eventuele procedure. Er wordt dan gedreigd met het opstellen van een dagvaarding die dan voor jouw rekening zal komen als de rechter beslist dat je moet betalen (kosten €300) maar die lui hebben geen enkele kans indien het op een rechtszaak aankomt. (Niet zenuwachtig van worden dus want zo ver laten ze het niet komen!) Dit omdat Nederland inmiddels een verdrag met Italië heeft wat het mogelijk maakt (en moet) om boetes te innen via het CJIB en geen enkele rechter die ze gelijk geeft. Ik heb in de correspondentie met het NIB altijd aangegeven dat ik de boete wil betalen maar alleen als deze via het CJIB loopt. Uiteindelijk hoor je niets meer van ze. Kom je later in Italië en je wordt aangehouden dan wordt je wel vriendelijk verzocht om alsnog te betalen. Zelfs hotels schijnen overigens gegevens van toeristen aan de politie door te geven. Stelletje mafiozo. Je kunt ook bezwaar maken en zeggen dat je de boete alleen betaalt indien je hem dus van het CIJB krijgt, Ben benieuwd wat ze daar op zullen zeggen. Ik heb dus het risico genomen en was bereid om voor de rechter te verschijnen om daar mijn verhaal te doen. Werd ik in mijn ongelijk gesteld dan zou het natuurlijk wel even wat meer gaan kosten maar dat had ik er voor over omdat dit soort bekeuringen niets anders is dan stelen van toeristen althans, zo zie ik het. Succes!