Aankoop auto met gebreken

Vraag gesteld door Edward 1971 op 02 september 2015

Ik heb een auto gekocht bij handelaar
Het betreft een Volvo automaat tijdens proefrit schakelde hij goed
Ik heb hem gekocht
Na wat langer rijden schokte de auto
Ik heb toen de automatenbak laten flushen daar zijden ze dat er teveel olie in bak zat dit doen ze om meer druk te krijgen in bak dat hij soepeler schakelt zijden zij dit gaf geen resultaat
Toen heb ik de auto laten updaten bij Volvo ook geen resultaat
Ben uiteindelijk naar specialist geweest om bak te laten controleren daar bleek dat de bak inwendig lek was en dat de 3e naar 4e kapot zijn
Totale kosten 2875 euro excl.
Dit alles binnen 6 weken na aankoop (vakanties ed)
Toen heb ik brief aangetekend verstuurt deze staat standaard op de site
Hij is afgetekend maar naar 3 weken geen gehoor
Toen 2e standaard brief aangetekend verstuurt ook deze staat op de site
Naar 1 week geen gehoor
Ik heb hem gebeld en de situatie uitgelegd
Zijn reactie was kom maar met rechtszaak ik win toch
Hij had meer van zulke zaken want je kunt alleen zaak aanspannen als auto meer kost dan 5000 euro de onze was 3500 euro
De brieven heeft hij nooit ontvangen zegt hij
En hij zit niet meer op dat adres
Ik vroeg waar kan ik de brieven dan heen sturen
Zij hij dat zoekt de advocaat maar uit
Wat kan ik nu nog doen

Vriendelijke groet
Edward

Antwoord van David

ANWB Expert

U heeft een tweedehands auto gekocht bij een handelaar. Nu blijkt dat de versnellingsbak inwendig lek was en dat de 3e en 4e versnelling niet meer werken. 

Conformiteit

Ook als u geen garantie heeft afgesproken met de verkoper, dan geeft de wet aan dat u als consument redelijke verwachtingen mag hebben van wat u koopt. Dit wordt ook wel het conformiteitsbeginsel genoemd. De vraag is of u gezien o.a. de kilometerstand, leeftijd van de auto en koopprijs kunt stellen dat u deze gebreken niet hoefde te verwachten.

De verkoper is verplicht u te informeren over bestaande gebreken, voor zover hij daarvan op de hoogte is of had moeten zijn.  Een gebrek dat optreedt in de eerste 6 maanden na aflevering, wordt door de wet verondersteld al aanwezig te zijn toen u de auto kocht. Als koper heeft u ook een onderzoeksplicht. Daaronder valt bijvoorbeeld het maken van een proefrit. Dat heeft u in ieder geval gedaan. 

Civiele procedure

De verkoper reageert afwijzend op uw herhaalde verzoeken het gebrek te repareren. Heeft u garantie afgesproken? Indien dit niet het geval is, dan kunt u gezien de koopprijs helaas niet naar de Geschillencommissie. Een andere mogelijkheid is dat u de reparatie laat uitvoeren door een andere garage en de kosten op de verkoper probeert te verhalen, maar gezien de eerdere opmerkingen van deze handelaar, verwacht ik dat dit geen kans van slagen heeft. Het starten van een juridisch procedure blijft dan de laatste mogelijkheid. Meer hierover leest u op onze website.

Een advocaat is bij deze procedure niet verplicht. U kunt ook zelf een dagvaarding laten uitbrengen door een gerechtsdeurwaarder. Hier zitten wel kosten aan verbonden. Meer hierover leest u op de website van de Rechtspraak: https://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Kantonrechter/Procedures/dagvaardingsprocedure/Pages/default.aspx. Hopelijk kunt u hiermee verder.