Wat is de juiste manier van aanpak als je een schadeclaim wilt indienen bij Rijkswaterstaat i.v.m. een slecht wegdek?

Vraag gesteld door EPJ op 26 mei 2016

Onlangs, tijdens schemering en nat weer, een ongeluk gehad op de snelweg, in een bocht die naar beneden afloopt. Het is een tweebaans weg waar op de rechterbaan aan de linkerzijde een scheur in het wegdek zit. De auto is daarin waarschijnlijk gaan slippen omdat de scheur als afwateringsgoot was gaan dienen. De auto had nieuwe voorbanden en nog goede achterbanden, waardoor ik aan de staat van de weg ben gaan twijfelen. De gereden snelheid was onder de toegestane maximum snelheid.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Recentelijk was u als automobilist betrokken bij een aanrijding op de snelweg. U bent van mening dat de wegbeheerder - gebrekkig wegdek - hier aansprakelijk voor is. U vraagt zich nu af hoe u dient te handelen om de schade op Rijkswaterstaat te verhalen.


Aansprakelijkheid wegbeheerder
Als u schade hebt opgelopen door bijvoorbeeld een gat in de weg of een losliggende putdeksel op het fietspad, dan kan de wegbeheerder aansprakelijk zijn. Het gebrek aan de weg of het wegmeubilair moet dan wel een gevaar opleveren. Daarnaast moet u bewijzen dat de schade is veroorzaakt door het gebrek.

De wegbeheerder
De wegbeheerder is verantwoordelijk is voor de aanleg en het onderhoud van de weg en de weguitrusting (bijv. verkeersdrempels, vluchtheuvels, verlichtingsmasten, bussluizen). In de meeste gevallen is dit een overheidslichaam, zoals het Rijk, de Provincie, de gemeente of het Waterschap (of Hoogheemraadschap).

Wanneer niet duidelijk is wie de wegbeheerder is, kunt u de website van Rijkswaterstaat raadplegen voor meer informatie.

Op particuliere wegen geldt dat de eigenaar van het betreffende terrein de wegbeheerder is.

Wanneer is de wegbeheerder aansprakelijk
De wegbeheerder is aansprakelijk voor gebreken aan de weg die bij normaal weggedrag een gevaar en een risico op schade opleveren voor de weggebruiker.

Uitzonderingen

Niet aansprakelijk
De wegbeheerder is niet aansprakelijk als hij de schade niet kon voorkomen. Bijvoorbeeld doordat het gebrek zich geheel onverwacht heeft voorgedaan, en de wegbeheerder nog geen redelijke kans heeft gehad om het te herstellen. Bijvoorbeeld een brug die instort bij een aanvaring door een schip.

Verder is de wegbeheerder niet aansprakelijk als er onvoldoende geld of middelen zijn om nog meer onderhoud te plegen of te controleren. De wegbeheerder kan niet elke dag, elk uur alle wegen controleren. In die gevallen mag de wegbeheerder volstaan met tijdig en voldoende te waarschuwen voor het gevaar. Het moet de weggebruiker dan wel duidelijk zijn welk risico hij loopt als hij de waarschuwing negeert. Ligt er door wegwerkzaamheden grit in de bocht? Dan moet er een waarschuwingsbord voor slipgevaar geplaatst worden.

Tot slot is de wegbeheerder niet (of gedeeltelijk) aansprakelijk als hij kan bewijzen dat het ongeluk is te wijten aan het weggedrag van het slachtoffer. Bijvoorbeeld als het slachtoffer te hard gereden heeft.

Aansprakelijk stellen
Het aansprakelijk stellen van de wegbeheerder moet schriftelijk. Vermeld in de brief hoe het ongeluk is ontstaan. Maak daarbij gebruik van onze modelbrief.

Bewijs

U moet de volgende punten bewijzen:

  • het gebrek aan de weg
  • hoe het ongeluk is gebeurd (de toedracht)
  • de schade die je door het ongeluk hebt

Tips:
Maak na het ongeluk een aantal duidelijke foto's van de wegsituatie en het gebrek. Probeer daarbij inzicht te geven in de afmetingen van het gebrek, het beeld van de omgeving en hoe u het gebrek vlak voor aan het ongeval had kunnen waarnemen.

Noteer gegevens van getuigen voor getuigenverklaringen. Daarnaast adviseren wij om bonnen te bewaren om de schade te bewijzen. Bij schade aan je voertuig boven de € 500,- is het beter om eerst contact opnemen met de wegbeheerder om af te spreken hoe de schade moet worden vastgesteld, bijvoorbeeld door een expertise. Doe dit vóór reparatie.