voorrang ambulance

Vraag gesteld door voorrang ambulances op 13 april 2016

Ik stond laatst als eerste voor een rood verkeerslicht, toen achter mij een ambulance met zwaailicht en sirene stopte. Ik ben toen door rood gereden om ruimte te maken voor de ambulance. Heb ik daar juist aan gedaan, of had ik moeten wachten op groen licht ?

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U bent door rood licht gereden om een ambulance voorrang te verlenen.

De wet geeft aan: Weggebruikers moeten bestuurders van een voorrangsvoertuig voor laten gaan. Een voorrangsvoertuig is een voertuig dat optische en geluidssignalen voert, dus zwaailicht en sirene.

Het zal vervolgens van de situatie afhangen hoe u dit voertuig voor laat gaan. De meest veilige weg is natuurlijk de beste. Door rood licht rijden creëert weer een nieuwe gevaarlijke situatie en moet als het kan worden vermeden.