Tweemaal op dezelfde dag en tijdstip bekeurd in Frankrijk

Vraag gesteld door WLinde op 02 oktober 2017

Ik heb een tweetal Franse bekeuringen ontvangen voor te hard rijden op de D1017. Beide bekeuringen betreffen dezelfde dag en hetzelfde tijdstip. Ze hebben plaatsgevonden op 3-9-2017 om 10:19 uur. Kan dit?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft twee snelheidsboetes uit Frankrijk ontvangen. Beide boetes hebben plaatsgevonden op hetzelfde traject, zelfde dag, zelfde tijdstip. U vraagt zich af of dit wettelijk wel is geoorloofd.

Soortgelijke vraag is hier eerder gesteld. Kortheidshalve verwijs ik u naar het antwoord.

Meer informatie over verkeersboetes uit Frankrijk vindt u op onze website.