Mede verantwoordelijk?

Vraag gesteld door fjcs1948 op 21 maart 2018

Ik wil linksaf een inrit in, ik sta tegen de as van de weg voor gesorteerd, richtingaanwijzer naar links is aan. Op het moment dat ik bezig ben links in te draaien komt van achter een bestelbus, met forse snelheid, die mij links voorbij wil, dit lukt niet, hij ramt mij linksvoor. Volgens mijn verzekeringsmaatschappij ben ik mede verantwoordelijk, is dit zo? Dit gaar er bij mij niet in. Volgens mij had hij achter mij moeten blijven of eventueel mij rechts passeren

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U stond voorgesorteerd om linksaf te gaan en werd - toen u links indraaide - geraakt door een bestelbus die u links inhaalde. Volgens uw verzekeringsmaatschappij bent u mede verantwoordelijk.

Uit de door u opgegeven informatie kan ik niet direct vaststellen welke partij voor welk gedeelte van de schade aansprakelijk is.

Uitgangspunt bij schade is dat een ieder zijn schade draagt, totdat men kan aantonen dat een andere partij hiervoor aansprakelijk is. Indien u stelt dat de wederpartij aansprakelijk is, dan dient u dit te kunnen bewijzen. Dit geldt evenzo voor de wederpartij.

Gedeelde aansprakelijkheid
Na een aanrijding waarbij beide partijen een bijzondere manoeuvre uitvoerde (zoals in dit geval) zijn de betrokken partijen meestal deels aansprakelijk.

Geschillenregeling
Indien u zich niet kunt vinden in het standpunt van uw verzekeraar, kunt u een beroep doen op de geschillenregeling. Hierbij zal een onafhankelijke advocaat/jurist de zaak op haalbaarheid mogen toetsen. Kijk hiervoor in de polisvoorwaarden.

Meer informatie over aansprakelijkheid vindt u op onze website.