Krijg ik nog een nader antwoord?

Vraag gesteld door klinkhoek op 29 juni 2016

Op uw vraag om details heb ik uitvoerig gereageerd, maar tot op heden niets meer gehoord.

Antwoord van David

ANWB Expert

Ik heb uw vraag in het oorspronkelijk topic beantwoord.