Heb tolgeld in Noorwegen betaald 9 sept 2016. Afschrift ING aanwezig.1e aanmaning 10 okt genegeerd. Vandaag 2e aanmaning = €30 boete. Wat NU

Vraag gesteld door joostpeter op 27 december 2016

!e aanmaning op hun advies genegeerd, als u al betaald hebt en dat had ik.
Vandaag 2e aanmaning met €30,- opslag boete, omdat ik niet betaald zou hebben,
Maar het bedrag is keurig afgeschreven.9/09/2016
Vandaag 2 uur geprobeerd contact te krijgen via de site en hun telefoonnummer.
Is niet gelukt: Telefoon afgesloten:044(0)2072889740.
Contact via website www.epcplc.com geeft steeds weer error melding.

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een aanmaning ontvangen voor tolgeld in Noorwegen. U had echter wel tol betaald.

U heeft na contact te hebben gehad niet gereageerd op de eerste aanmaning. Nu heeft u de tweede aanmaning ontvangen.

Omdat Noorwegen geen EU-land is, kan de inning van de verkeersboete niet op grond van het Europese Kaderbesluit wederzijdse inning van geldelijke sancties aan Nederland worden overdragen. Het is wel mogelijk dat er een incassobureau wordt ingeschakeld om de boete te innen.

Het is aan te raden om alsnog te reageren door een brief/ mail te sturen en bewijs van betaling van de tol te overleggen aan de instantie die met de aanmaning is belast.

Bij een bekeuring van buiten de EU kunnen de buitenlandse autoriteiten uw naam in het opsporingsregister opnemen. U loopt in dat geval het risico dat u bij de grensovergang of een verkeerscontrole alsnog moet betalen.

Informatie over tol in Noorwegen vindt u op onze website.