Een kapot onderdeel van mijn Renault is pas in maart 2017 leverbaar. Wat moet ik doen?

Vraag gesteld door onderdeelnietleverbaar op 27 oktober 2016

Mijn Renault Laguna uit 2009 heeft een kapotte katalysator. Vanaf half september kan ik niet meer rijden. Een nieuwe katalysator is pas leverbaar in maart 2017 hoorde ik van de monteur. Renault Nederland bevestigt dat het inderdaad tot maart 2017 kan duren. Men zoekt wel naar een alternatief, maar of dat er is en wanneer ik daar iets van hoor, dat kan men niet zeggen. Van Renault hoef ik niet op een tegemoetkoming voor dit probleem te rekenen. Zij verwijzen naar de garage waar ik de auto gekocht heb. Ik heb contact opgenomen met de garage waar ik de auto half januari 2016 gekocht heb, met het verzoek om hem in te ruilen. Die garage is bereid dat te doen, maar rekent een afschrijving van €0,12 per gereden kilometer.Ik heb 20.000 kilometer gereden. Voor de auto die ik in januari kocht voor € 9.000 zou ik dan € 7.000 terug krijgen, mits ik een occasion daar koop, die is duurder maar past wel binnen mijn budget. Echter die occasion is nogal hoog geprijsd. Mijn vraag is: in hoeverre hoort de garage waar ik de auto heb gekocht, mij tegemoet te komen? Ik begrijp dat de gereden kilometers verrekend moeten worden, maar voor mij is het een noodsituatie en hoe bereken je eigenlijk een afschrijving per kilometer?

Antwoord van Leo

ANWB Expert

U heeft een vraag over een katalysator.

Misschien kunt u aangeven om welk type Laguna het gaat, en welke motor er gemonteerd is. Tevens is het interessant om te weten wat de kilometerstand van de auto is en wat de oorzaak is van het defect aan de katalysator.

Een katalysator zou in de universeel markt mogelijk wel verkrijgbaar zijn maar het is belangrijk te weten waardoor hij stuk is gegaan. Als de oorzaak niet wordt weggenomen gaat een nieuwe katalysator waarschijnlijk weer snel stuk.
***

Reactie van onderdeelnietleverbaar:

Het is een Renault Laguna Estate. Een universele katalysator is niet verkrijgbaar, die optie is al besproken. De kilometerstand is 147.000. De oorzaak is waarschijnlijk slijtage, er is geen andere duidelijke oorzaak geconstateerd.***

Reactie van Michiel Claesen:

Nu de auto niet voldoet aan de redelijke verwachting die u u op grond van de overeenkomst mocht verwachten (non-conformiteit ex art 7:17 BW e.v.) kunt u het navolgende eisen;

Besluit u de auto te behouden en te wachten op levering van de katalysator (maart 2017), dan dient de verkoper u een leenauto ter beschikking te stellen. Kan de verkoper hier niet in voorzien, dan kunt u een gelijkwaardige auto huren en deze kosten vervolgens verhalen op de verkoper.

Indien u ingaat op voorstel van verkoper om de auto in te ruilen (vervanging), dan is het redelijk - mede gelet op de (bijzondere) omstandigheden van het geval - wanneer er géén aftrek plaatsvindt voor het gereden aantal kilometers (art 7:21 lid 2 BW).

Meer informatie overklachten na aankoop vindt u op onze website.