De door Toyota geleverde update navigatiesysteem klopt op punten niet. Gegevens van 3/4 jaar tot een jaar zitten er niet in.

Vraag gesteld door Ariella op 31 juli 2017

IK heb recent (29/5/17) een update van mijn Toyota navigatiesysteem laten doen. Al spoedig bleek dat de update niet klopte. Ik woon in Harderwijk (Stationslaan) en komende van de rijksweg zit de nieuwe spoortunnel (al een jaar in gebruik) er niet goed in. Coördinaten ed kloppen niet. Hij ziet de tunnel te laat. Als ik van huis kom dan stuurt het systeem me rustig naar de oude spoorwegovergang(dus rechtdoor op de rotonde) ipv rechtsaf bij de eerste rotonde en bij de volgende de derde afslag. Het nieuwe aquaduct ter hoogte van Diemen ook al een half tot 3/4 jaar klaar kent hij niet eens. Ik heb de klantenservice van Totota hierover gebeld en gevraagd om een gratis update bij de volgende ronde.
Antwoord in het kort: de update is ons door derden aangeleverd en daar kunnen wij niets aan doen. Ik zeg als u plofzakken door een derde krijgt aangeleverd en ze werken niet of niet goed is dat dan ook uw antwoord. Mijn inziens is Toyota verantwoordelijk voor de kwaliteit voor de door hen verkochte update (ze hadden daar tenminste kwaliteitscontroles op moeten doen) en dienen ze mij gratis een nieuwe dan wel voor een zeer gereduceerde prijs te leveren. Gaarne uw juridisch antwoord en mening.

Antwoord van Marika

ANWB Expert

Uw vraag is in behandeling genomen. U ontvangt spoedig een antwoord.***

Reactie van Monique Kruse:

Goedemiddag Ariella,

Ter info laat ik u weten dat vanavond (1 augustus) op RTL nieuws (18.00 of 19.30 uur) het updaten van navigatiesystemen wordt behandeld. Wellicht voor u interessant om even te kijken.
Dit staat los van het juridisch antwoord dat u nog van ons zult ontvangen.***

Reactie van Marika Oliviera:

U hebt op 29 mei 2017 uw Toyota navigatiesysteem laten updaten. Echter, achteraf blijkt dat het kaartmateriaal niet klopt. U wenst een kosteloze volgende update. Toyota geeft aan dat zij niets kunnen doen aan uw problemen met het kaartmateriaal omdat de update door derden aan hen geleverd wordt.

Het is gebruikelijk dat veranderingen aan het wegennet, die de wegbeheerder meldt of wijzigingen die de kaartleverancier zelf heeft waargenomen, eens per jaar verwerkt worden in een nieuwe versie van de software. De kaartleverancier houdt dus over een langere periode wijzigingen bij van het wegennet, al dan niet gemeld door de wegbeheerder, om ééns per jaar weer met een software update te komen.

U mag verwachten bij het uitvoeren van een update dat u daarna beschikt over het meest recente kaartmateriaal van betreffende leverancier. Indien u wel de meest recente versie heeft, maar deze inmiddels al weer is verouderd zou u, als de dealer niet bereid is u tegemoet te komen (in bijvoorbeeld de kosten voor een volgende update), deze kwestie kunnen voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen. U kunt zich op het standpunt stellen dat bij een update van uw navigatiesysteem u mag verwachten dat u de meest recente informatie krijgt. U mag als consument ook verwachten dat u de mogelijkheid heeft om regelmatig de nodige informatie te vernieuwen.