Naar artikel

boete q-park

Vraag gesteld door cakir14 op 20 april 2016

brief gekregen van Spreksel advocaten die belangen van g-park behartigd
ik zou zonder te betalen parkeergarage uitgereden zijn d.m.v treintje rijden
ik heb afschrift van de bank dat de parkeerkaart is betaald .
e-mail naar de advocaten bureau gestuurd als antwoord kreeg ik dat na bekijken van de beelden Q-park bij zijn besluit blijft en dat ik naar de kantonrechter moet gaan ,kantonrechter kost geld?
boete is 354.00 euro wat moet ik doen

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft van Van Spreksel Advocaten van brief ontvangen, waarin namens Q-Park een bedrag wordt gevorderd ter grootte van € 354. U zou de parkeergarage van Q-Park zijn uitgereden zonder te betalen door vlack achter een voorganger aan te rijden ('treintje rijden'). Ondanks dat u aan de advocaat een betaalwijs (bankafschrift) heeft overgelegd, blijven ze bij hun standpunt, en dreigen nu zelfs met een civiele procedure bij de Kantonrechter. U vraagt zich af hoe nu te handelen.
In de algemene voorwaarden Parkeren van Q-Park staat een beding met een boete van € 1.000. Q-Park vordert € 365 zijnde de werkelijke kosten. Hieruit volgt dat dit bedrag van € 365 redelijk is, zodat het boetebedrag van € 1.000 in de algemene voorwaarden onredelijk is.

Hof van Justitie (HvJ)
Op grond van vaste jurisprudentie van het Europese Hof HvJ moet het boetebeding geheel worden vernietigd, waarmee de grondslag aan de boetevordering ontvalt.

Uitspraak rechtbank Noord-Holland
Op 6 januari 2016 heeft de Rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan in een vergelijkbare zaak. De rechter oordeelde, dat de bestuurster alleen het dagtarief verschuldigd is, derhalve niet de gevorderde boete van € 354,-.

Conclusie; op groand van deze uitspraak zou u in casu hoogstens het dagtarief van de parkeergarage verschuldigd zijn, indien u betaling van de verschuldigde parkeergelden niet zou kunnen aantonen.

. Rechtbank Noord-Holland 6 januari 2016, NJF 2016/124 Lees