Bezwaar op onterechte boete uit Frankrijk afgewezen

Vraag gesteld door nd13 op 13 mei 2016

In oktober 2015 ben ik met 74 km/u snelheid geflitst in Frankrijk op een weg waar je 90 km/u mag rijden. Volgens de boete mag je daar 50 km/u rijden, maar dat klopt dus niet. Ik rijd regelmatig op die weg en heb, na ontvangst van de boete, een foto gemaakt van het bord met de aanduiding 90 op die weg. Ook op internet staat bij informatie over de betreffende flitspaal dat de limiet daar 90 km/u is.
Via de leasemaatschappij is het bedrag al direct betaald en door mijn werkgever is het bedrag van mijn salaris ingehouden. Achteraf lees ik dat veel mensen een onterechte boete uit Frankrijk niet betalen en de eventuele incasso van het CJIB afwachten, zodat het in Nederland wordt behandeld, maar die mogelijkheid had ik dus niet, omdat volgens het beleid van de leasemaatschappij de boete direct wordt betaald en wordt doorbelast.
Ik heb bezwaar aangetekend, maar krijg in het geheel geen reactie vanuit Frankrijk. Ik heb ze diverse keren gebeld en eerst werd gezegd dat ik moest afwachten, maar nu mijn zaak na 6 maanden online de status 'correspondentie behandeld' heeft, schijnt het dossier afgesloten te zijn. Volgens de telefonist is het bezwaar dan afgewezen.
Ik heb voldoende bewijsmateriaal dat het bezwaar gegrond is, maar de behandelend officier bepaalt dus gewoon dat mijn bezwaar ongegrond is en volgens de telefonist hoeft de officier mij dat niet eens te melden. Wat moet ik nu doen?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U betwist de door Frankrijk opgelegde verkeersboete. De boete blijkt inmiddels al voldaan door uw werkgever en in mindering te zijn gebracht op uw salaris. Uw bezwaar blijkt achteraf te zijn afgewezen. U heeft daar echter nooit enige berichtgeving over ontvangen. U vraagt zich af hoe nu verder te handelen.

Wellicht dat de reactie (van de Officier van Justitie) op uw bezwaar, net als de boete, aan uw werkgever is verstuurd. Op die brief staat aangegeven of verder beroep mogelijk is.

Betaling van de boete kan door de Officier van Justitie zijn opgevat als blijk dat u de boete heeft geaccepteerd.

Meer informatie over boetes uit Frankrijk vindt u op onze website.