Beroep aantekenen bij kantonrechter

Vraag gesteld door Joost Mertens op 09 november 2015

Op 15-09-2015 heb ik een boete gekregen voor snelheidsovertreding van maar liefst € 175,- bij De Ronde Venen. Dit is het inmiddels beruchte stukje snelweg waar je ook na 19:00 niet 130, maar opeens weer 100 moet rijden. Ik reed 's avonds 125 km en was mij van geen kwaad bewust. Het is erg onduidelijk aangeven.

Ik heb bezwaar aangetekend met als argument dat de maximale toegestane snelheden erg onduidelijk zijn aangegeven. Dit is op formele gronden afgewezen.

Ik ben het nog steeds zeer oneens met deze boete. Ik dacht mij keurig aan de maximum snelheid te houden. Het is mij en velen bekend dat het op dit stukje snelweg boetes 'geregend' heeft als gevolg van deze onduidelijkheid. Het zal echter niet eenvoudig zijn om in mijn eentje de onduidelijkheid aan te tonen.

Gaat de ANWB actie ondernemen door bijvoorbeeld een proefproces te steunen ofwel meerdere gedupeerden zoals mij te ondersteunen?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

 

In september 2015 heeft u een snelheidsovertreding begaan op de A2 bij de Ronde Venen. Boete bedraagt € 175. Uw bezwaar is op formele gronden afgewezen. U bent benieuwd of de ANWB iets voor u en alle andere gedupeerden kan betekenen.

Mede door invloed van de ANWB heeft de regering besloten binnen afzienbare termijn de onduidelijke situatie op het desbetreffende traject te beëindigen. De maximum snelheid zal worden verhoogd van 100 km/u naar 130 km/u.

De ANWB oveweegt vooralsnog geen proefprocedure ten behoeve van u en alle andere snelheidsovetrededers.

 

 ***

Reactie van dhr Veen:

Op 26 November 2015, ben ik om 5.51 uur 's ochtends een boete gekregen omdat ik te hard zou hebben gereden (Gecorrigeerde snelheid 118 km/h)
Aangezien er steeds borden staan dat je tussen 6-19 uur 100 moet rijden, en ik er voor 6 uur 's ochtends reed, ben ik zeer verrast hierdoor.

We zijn nu al weer een aantal maanden verder sinds september, en de situatie is nog steeds zeer onduidelijk. Overweegt de ANWB nu wel proefprocedure ten behoeve van mij en andere snelheidsovertreders.

De Ronde Venen
Plaats Baambrugge
Locatie TRAJECTCONTROLE A2 LINKS
Datum 26-11-2015
Tijdstip 05:51 uur***

Reactie van Joost Mertens:

Ik vind het antwoord / de houding van de ANWB teleurstellend.
Als individu zijn je mogelijkheden beperkt. Mijns inziens is de situatie bij de Ronde Venen een vorm van uitlokking, of in elk geval een zeer onduidelijke situatie waardoor velen nietsvermoedend opeens 'te hard rijden'. Mooi dat het in de toekomst wordt aangepast, maar de waarschijnlijk honderden gedupeerden die zoals ik met een boete zijn geconfronteerd staan in de kou.
Jammer!***

Reactie van Michiel Claesen:

U vraagt zich af of de ANWB in dit geval iets aan het probleem kan doen. Wij zullen uw signaal registreren en doorsturen naar de betreffende afdeling binnen de ANWB. Als blijkt dat er vergelijkbare signalen van andere  ANWB leden binnen komen, dan kan dat een start zijn van een lobby naar de politiek. Hoe meer ledensignalen over hetzelfde onderwerp, hoe groter de wens van onze leden om daarin hun belang te behartigen.

Meer informatie over wat we nu doen, kunt u vinden op www.anwb.nl/belangenbehartiging