Bepaalt de aanrijdende partij hoeveel schade ik aan mijn auto heb?

Vraag gesteld door Rechtsaf op 12 oktober 2016

Ik ben aangereden terwijl ik stil stond, op een parkeerplaats door een achteruitrijdende auto. Na drie weken hoor ik via zijn verzekering dat ìk achteruitreed en dat ik de helft van de schade krijg vergoed. Maakt de tegenpartij uit welke schade ik heb en hoe het gebeurt is? Waar haal ik mijn recht?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft op parkeerterrein schade aan uw auto opgelopen. De wederpartij reed achteruit tegen uw auto, terwijl u stilstond. U krijgt slechts 50% van uw schade uitgekeerd. U vraagt zich af wat uw rechten zij nu de wederpartij uw schade heeft bepaalt alsmede uw aansprakelijkheid.

Bij aanrijding waarbij een of meer motorvoertuigen betrokken zijn, is het gebruikelijk dat betrokken partijen gezamenlijk en schadeformulier invullen. De partijen kunnen op schadeformulier de toedracht van aanrijding aangeven. Vervolgens zullen schade-experts de hoogte van de schade vaststellen.

Basisregels bij aanrijding; een ieder draagt zijn eigen schade, totdat men kan aantonen dat een ander hiervoor aansprakelijk is.

Parkeerschade
Parkeerschades worden doorgaans afgedaan middels schulddeling. Achterliggende gedachte is dat beiden een bijzodnder manoeuvre uitvoeren in de zin van art 54 RVV.

Disculperende stilstand
Alleen in het geval u kunt aantonen dat u voor langere duur (circa 8-10 seconde of meer) stilstond op moment van aanrijding, is de wederpartij voor de volle 100% aansprakelijk.

Meer informatie over 'hoe te handelen na aanrijding" vindt u op onze website.