Wat zijn onze rechten met betrekking tot het kopen van onze auto met gebreken?

Vraag gesteld door Michel74 op 27 september 2016

Wij hebben twee weken geleden een tweedehands Citroen uit 2010 gekocht bij een handelaar voor 9.000 euro (km-stand 68.000). Tijdens de proefrit werkte de radio niet en dit hebben wij voor de aankoop gemeld bij de handelaar. Die zou deze repareren. Handelaar is niet BOVAG aangesloten en we hebben de auto zonder garantie gekocht. De radio kreeg men niet aan de praat. De handelaar heeft zelf geen garage maar besteed dit uit. De vorige eigenaar van de auto had een grote subwoofer in de kofferbak en heeft bij het verwijderen ervan alle draden losgeknipt om de subwoofer eruit te krijgen (aldus de handelaar). Oorspronkelijke radio kreeg men niet aan de praat, dus de handelaar heeft er een andere radio in laten zetten.
Na het ophalen van de auto moesten wij 1,5 uur naar huis rijden en onderweg constateerden wij dat de middelste display, de airo en de parkeersensoren het niet deden. Bij thuiskomst direct gemeld bij de handelaar (dus op de datum van aankoop). Bij officiële Citroendealers informatie opgevraagd en de radio blijkt ook een soort boordcomputer te zijn. De radio kan alleen door een officiële Citroengarage worden aangesloten (tekeningen van aansluitingen/ bedradingen zijn geheim). De handelaar heeft de originele radio naar ons opgestuurd en zoals afgesproken zou ik hier in de omgeving prijzen opvragen. Het blijkt een complex verhaal en de meeste garages gaven een prijsopgave, eentje was duidelijk goedkoper. Maar allemaal hielden ze een enorme slag om de arm omdat het bedrag niet echt in te schatten is. Voor een second opinion zijn wij naar onze eigen algemene garage gegaan. Die verwees ook door naar Citroen, maar constateerde dat de remschijven en remblokken totaal versleten waren (niet veilig meer) en het profiel van de banden was erg laag (terwijl de auto een nieuwe APK voor 2 jaar!!! en kleine beurt bij aflevering heeft gehad). I.v.m. veiligheid hebben wij de remblokken en schijven op eigen kosten voor 260 euro laten vervangen. Er zijn geen aantekeningen op het APKrapport gemaakt over de remmen of banden. Daarom vinden wij de APKkeuring ook erg dubieus.

De handelaar wilde eerst niets betalen aan de defecten(ivm geen garantie) maar uiteindelijk wilde hij tot 300 euro betalen. Vandaag de auto opgehaald bij de Citroen garage (conform afspraak met de handelaar hier gebracht). De problemen blijken veel groter. Het hele airbagsysteem blijkt defect te zijn. Dit is verdoezeld door een stekker eruit te halen en het waarschuwingslampje van de airbag was verwijderd en gaf daarom geen foutmelding. De radio kregen zij aangesloten alleen niet op alle boxen. De airco kregen zij niet aan de praat, de stekker van de display was verwijderd (na aansluiting kleurde deze oranje op maar gaf geen informatie door), de boordcomputer werkt niet, permanente storing motorventilateurgroep en het hitteschild van de katalysator zit los. De Citroengarage vond dit teveel verborgen gebreken en adviseerde ons de koop te ontbinden. Kan dit? Zelf hebben wij geen vertrouwen meer in de auto, want mogelijk zijn er nog veel meer verborgen gebreken.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Twee weken geleden heeft u van een handelaar een tweedehands Citroën (2010/68.000 km/zonder garantie) gekocht voor € 9.000,- . Ondanks de uitgevoerde APK en kleine beurt blijkt er heel veel mis met de auto. Hetgeen de verkoper onmogelijk ontgaan kan zijn. U vraagt zich af of u de koop kunt ontbinden.

Conformiteit/ ontbinding koop
Ontbinding van een consumentenkoop is het uiterste middel om uw recht te halen, indien herstel of vervanging niet mogelijk is of gevergd kan worden van de verkoper.

Echter, gelet op het groot aantal gebreken aan de auto is in mijn optiek ontbinding hier gerechtvaardigd. De auto voldoet niet aan de redelijke verwachting die u van de auto zou mogen hebben op grond van onder meer de prijs, het bouwjaar, de kilometrage, berekent uitgevoerde APK etc.
Dwaling
Gelet op het groot aantal gebreken is het ondenkbaar dat de verkoper niet van de gebreken heeft afgeweten. In ieder geval behoorde de verkoper te gebreken te kennen gelet op de door hem uitgevoerde kleine beurt voor aflevering. Dit alles maakt dat u gedwaald heeft. Als de verkoper u had geïnformeerd over hetgeen hij wist of behoorde te weten van al de gebreken, dan had u de auto nimmer aangeschaft.

Bij een beroep p[ dwaling kan u wel worden verweten dat u uw onderzoeksplicht heeft verzaakt. zo had u de auto voor sluiten van de overeenkomst kunnen laten onderwerpen aan een aankoopkeuring. Daar tegenover staat dat u mocht vertrouwen op een deugdelijk uitgevoerde APK en kleine beurt, hetgeen u op die punten ontslaat van uw onderzoeksplicht.

Conclusie
Adviseer u primair een beroep te doen op dwaling ex art 6:228 Bw. en subsidiair een beroep te doen op non-conformiteit ex art 7:17 Bw e.v.. En tot slot meer subsidiair een beroep te doen op wanprestatie ex art 6:74 BW.

Mocht de verkoper geen medewerking willen verlenen in ontbinding of vernietiging van de koop, dan rest er niets anders op dan het geschil ter beoordeling voor te leggen aan de kantonrechter. Hiervoor is het noodzakelijk een advocaat in te schakelen. Nu er geen BOVAG garantie van toepassing is en de verkoper geen BOVAG lid is, is de gang naar de Geschillencommissie Voertuigen geblokkeerd en om dezelfde reden zal uw eventuele rechtsbijstandverzekering geen dekking bieden.

Meer informatie over klachten na aankoop, dwaling bij aankoop vindt u op onze website.

Alle informatie over een civiele procedure bij de Kantonrechter vindt u op rechtspraak.nl

NB: laat een totaalkeuring (door bijvoorbeeld ANWB) doen alvorens een gerechtelijke procedure aanhangig maakt.