Wat te doen als niet word voldaan binnen de termijn van de bovag garantie na aankoop 2e hands auto

Vraag gesteld door jan de Leest op 09 januari 2018

na aankoop van de auto zijn er permanent problemen met de auto die de garage niet kan oplossen. De garantie tijd is bijna verstreken. Ik wil dat de koop ongedaan gaat worden en mijn geld terug! Ik heb voor bijna 100% van de tijd de problemen vast gelegd en wat er gedaan is door de garage.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Graag even iemand aan de lijn om nadere uitleg te geven.***

Reactie van Michiel Claesen:

U vraagt zich af of u tot ontbinding van de koopovereenkomst kunt overgaan, nu de garagist (BOVAG) binnen de BOVAG-garantie aangeeft het probleem blijvend niet te kunnen oplossen.

Wanneer de verkoper het probleem definitief niet kan oplossen, dan heeft u volgens de wet het recht de koop zonder voorafgaande ingebrekestelling (gedeeltelijk) te ontbinden.

Of u de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk kunt ontbinden hangt af van de mate van ernst van dit gebrek. Betreft het een klein gebrek (waarbij de auto wel geschikt blijft voor normaal gebruik)), dan is slechts een gedeeltelijke ontbinding gerechtvaardigd (teruggave klein gedeelte koopprijs door verkoper).

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u oponze website.

NB: in uw aanvullende vraag verzoekt u om telefonisch contact; sinds 1 januari 2015 verlenen de ANWB Exerts niet langer telefonisch advies. Advies e informatie verloopt sindsdien middels e-mail of dit platform.