Waarom krijgt verkeer van links dat een rotonde nadert vaak voorrang?

Vraag gesteld door berobb op 30 mei 2016

Als twee auto's gelijktijdig een rotonde naderen zou volgens onze voorrangsregel de auto van rechts het eerst de rotonde op mogen rijden. Dat gebeurt meestal niet en bijna iedereen is geneigd verkeer van links het eerst de rotonde te laten oprijden.
Mijn vraag is of dit überhaupt geregeld is. Niemand lijkt het te weten.

Vriendelijke groeten,
Bernard de Rooij

Antwoord van David

ANWB Expert

U vraagt waarom verkeer dat van links een rotonde nadert voorrang krijgt ten opzichte van een auto die de rotonde van rechts nadert.

De algemene regel is dat naderende bestuurders voorrang verlenen aan bestuurders die zich op de rotonde bevinden. Op de rotonde wordt de voorrang door borden geregeld. Een bestuurder die van links nadert, zal eerder de rotonde op kunnen rijden en daarmee voorrang hebben op de bestuurder die zich nog niet op de rotonde bevindt.***

Reactie van berobb:

Dat is nog steeds geen antwoord. Als twee auto's gelijktijdig de rotonde naderen kunnen ze allebei even snel de rotonde op rijden. Uw antwoord kan mij dus niet bevredigen en het blijft dan ook een subjectief antwoord. Het kan toch niet zo zijn dat je zo snel mogelijk de rotonde op moet proberen te rijden. In Amerika hebben ze dan de regel dat wie het eerst arriveert ook het eerst mag door rijden maar daar kennen ze de regel 'rechts heeft voorrang' weer niet.
Mij lijkt dat er een deugdelijke regel zou moeten zijn en die geeft U me niet. Ik denk dat die er ook niet is.
Bernard de Rooij***

Reactie van David Sjoer:

Ik denk dat ik uw vraag dan niet volledig begrijp. Als auto's gelijktijdig de rotonde oprijden, ontstaat mijns inziens de volgende situatie:

U schrijft dat de bestuurder van auto 2 geneigd is de bestuurder van auto 1 voor te laten. Als ze gelijktijdig de rotonde oprijden, ontstaat er geen probleem mbt voorrang verlenen.***

Reactie van berobb:

Beste expert,


Bedankt voor het antwoord. Het is daarmee echter niet opgelost. U beaamt alleen maar dat er geen regel voor is. Als bv. de auto van links wat later is dan die van rechts dan zal in de praktijk die van links extra gas geven en de auto van rechts blijft netjes wachten. Alle auto's die nog achter de eerste auto van links komen nemen vervolgens dan ook nog eens voorrang.

Als iemand van rechts netjes de rotonde op rijdt en die van links geeft geen voorrang en veroorzaakt een botsing, dan zou die van links zich kunnen beroepen op de regel dat hij op de rotonde reed en dus voorrang moest krijgen. Dit laatste is een hypothese en heb ik gelukkig nooit mee gemaakt. Het eerste voorbeeld echter komt zeer vaak voor; heb ik zoëven nog ervaren.

Als U er bewust op gaat letten dan zult U nog eens aan me denken.

Ik blijf van mening dat net als bij een gewone gelijkwaardige kruising de regel 'Rechts heeft voorrang' zou moeten gelden bij een rotonde zonder stoplichten.


Vriendelijke groeten,

Bernard de Rooij***

Reactie van berobb:

Beste expert,

Aangezien Uw antwoord me niet overtuigde heb ik dezelfde vraag ook aan VVN voorgelegd. Daar krijg ik een eenduidig antwoord nl. dat op een rotonde zonder borden of haaientanden verkeer van rechts gewoon voorrang heeft. Verkeer op de rotonde moet ook voorrang verlenen aan verkeer dat van rechts de rotonde wil oprijden.
Mijn vraag blijft dus onverkort: hoe komt het dat we ondanks deze regel geneigd zijn juist verkeer van links voor te laten gaan. En ik denk dat bijna iedereen er van uit gaat dat als je op een rotonde rijdt je automatisch voorrang hebt.
Ik denk dat ook heel veel mensen niet op de hoogte zijn van het feit dat je bij het oprijden van een rotonde geen richting hoeft aan te geven maar pas bij het verlaten van die rotonde. Mijn generatie leerde dat anders maar ik voorzie daar geen problemen. Wel bij de voorrang van rechts.

Bernard de Rooij***

Reactie van David Sjoer:

Inmiddels kennen we hoofdzakelijk voorrangsrotondes, waarbij verkeer dat de rotonde nadert, voorrang moet verlenen aan verkeer dat zich op de rotonde bevindt. Als er geen verkeersborden- of tekens op de weg staan, dan geldt inderdaad dat verkeer van rechts voorrang heeft. Ik kan niet zeggen waarom mensen geneigd zijn verkeer van links voor te laten gaan.