Tijdens een terugroep actie van BMW motor om het remsysteem van mijn R 1200 GS te controleren heeft de BMW dealer ongevraagd de km teller op 999999 km geblokkerd, kan dat wettelijk, en wie is verantwoordelijk voor herstel tot oude staat?

Vraag gesteld door PJK Brouwer op 14 november 2015

Aankoop en onderhouds geschiedenis:
De R1200 GS is in 2004 in de UK geregistreerd en in 2010 in Nederland geimporteerd en via een niet BMW motorzaak door mij gekocht.Daar is hij sinds aankoop in onderhoud geweest.Bij verkoop had de motor een km teller , dealerboekje uit de UK en MOT keuring waren bij de motor en de genoteerde mijlen standen kunnen niet ver afwijken van de km stand toen ik de motor kocht.

BMW Nederland terugroep / controle acties :
Tijdens twee recente terugroep acties van BMW Nederland is bij een BMW dealer het ABS / remsysteem gecontroleerd en ook een flens vervangen.Bij aflevering stond de teller op 64040 km , maar toen de monteur de motor na de controles ( motor was goedgekeurd betreffende de actie punten) naar buiten reed en de sleutel in het contact stopte stond de km teller op 999999 km en loopt niet meer verder.De km stand bij binnenkomst en vertrek staat op de factuur vermeld.

Na direct overleg met BMW Duitsland was vanuit BMW Duitsland geconstateerd dat er met de motor “ gemanipuleerd was “ en dat de BMW dealer verder werk aan de motor moest stoppen. Omdat alleen de km teller niet werkte ben ik naar huis gereden en ik heb tot nu zo,n 400 km met een defecte teller gereden.

Wie is verantwoordelijk voor de geblokkeerde tellen en wie betaalt de reparatie ?:

Ik heb de dealer en daarna BMW Nederland nu in total 4 keer schriftelijk gevraagd om de teller te repareren maar nog de dealer , nog BMW Nederland achten zich gebonden tot actie.

De argumentatie van de dealer en BMW Nederland om de teller op 999999 km te blokkeren:
1-De motor had origineel een mijlenteller en bij aflevering bij de BMW dealer een kilometer teller.
2- De km teller is niet door een BMW gelieerd bedrijf omgezet en daardoor is die niet op goede wijze geprogrammeerd.
3-En dit is een quotering uit de BMW brief :Er zijn een aantal feiten geconstateerd (zoals afwijkende software standen van onderlinge onderdelen )waardoor de motorfiets gemanipuleerd lijkt [PB !]te zijn.
4-En dit argument komt 3 weken nadat ik bij de dealer ben weg gereden zonder hiervoor gewaarschuwd te zijn : Uit veiligheidsoverwegingen en om verdere manipulatie te voorkomen , wordt de kilometerstand automatisch gecorrigeerd [PB ?] naar 999999.
5-Als ik de betrokken regeleenheden en de combi meter ,op de motorfiets wil vervangen dan kan ik op eigen kosten naar een BMW dealer gaan om dit te regelen.Maar dan kan er alleen een mijlen teller op gezet worden.

Argumenten betreffende bovengenoemde punten naar voren gebracht naar BMW :
1-Ondanks het feit dat de motor al sinds 2010 niet door BMW is onderhouden , wist BMW wel de motor en kentekenhouder te vinden en het VIN moet bij hen bekend zijn.

2-3:Ik heb BMW nu 4 keer uitgenodigd om hun argumentatie met feiten en details te ondersteunen maar tot nu toe heb ik geen enkel concreet antwoord gehad.

4-Als de motor niet meer veilig is dan helpt het blokkeren van een kilometer teller niet echt , dan had de motor ter plekke van de weg gehaald moeten worden.

Verdere argumentatie naar BMW :
Ik betwist niet dat in de geschiedenis van de motor onderdelen uitgewisseld kunnen zijn ( ook bij de Engelse BMW dealer die tot aan 2009 aan de motor gewerkt heeft).Ik betwist ook niet dat de oorzaak misschien buiten BMW kan liggen , maar dat dit tot nu toe niet bewezen is.

Indien BMW contateert dat er de motor gemanipuleerd was dan is het redelijk dat dit aan de eigenaar wordt medegedeeld voor er actie ondernomen wordt.

Dat BMW in dat geval meteen het werk aan de motor had kunnen stoppen / weigeren op basis van geldige argumenten.

Dat BMW geen enkel recht heeft om zonder toestemming van de eigenaar , de km teller op 999999 km te blokkeren .

Vragen:
Is er iemand die zoiets gelijks meegemaakt heeft en wat voor oplossing is toen gevonden?
Staan BMW Nederland / dealer in hun recht ?

PJK Brouwer

Antwoord van David

ANWB Expert

U heeft een geïmporteerde BMW motorfiets gekocht in 2010. De originele mijlenteller is vervangen met een kilometerteller. Naar aanleiding van terugroepacties van BMW is de motorfiets bij een BMW dealer gecontroleerd en gerepareerd.  Daarbij is kennelijk geconstateerd dat de kilometerstand niet overeenkwam met softwarematige standen van verschillende onderdelen. In overleg met BMW Duitsland en BMW Nederland is de kilometerstand door de dealer aangepast naar 999.999 omdat de motorfiets gemanipuleerd zou zijn.

Wij hebben niet eerder een melding gehad van een soortgelijk geval waarbij een dealer de kilometerstand aanpast naar 999.999, omdat de kilometerstand gemanipuleerd zou zijn. Ik kan u daarom niet zeggen wat voor oplossing er in een soortgelijke situatie is gevonden.

De dealer heeft u niet geïnformeerd over de afwijkende standen en de gevolgen hiervan. Uw argument dit ten eerste aan de eigenaar mee te delen voordat er actie wordt ondernomen lijkt mij terecht. De dealer had dit met u kunnen overleggen en u had dan wel of geen akkoord kunnen geven. De motorfiets is namelijk uw eigendom.

Het is de vraag of de dealer de kilometerstand op deze manier mag aanpassen en wat de precieze gerechtvaardigde grond hiervoor betreft. Een incorrecte kilometerstand maakt namelijk niet dat de motorfiets ook daadwerkelijk onveilig is.

Nu de dealer zonder overleg met u de teller heeft aangepast naar 999.999 en de motorfiets verder in goede (veilige) staat is, ben ik van mening dat u de dealer hierop kunt aanspreken en deze verzoeken de aanpassing ongedaan te maken. Als gevolg van de aanpassing, is er namelijk ook sprake van een waardevermindering.

Mocht de dealer hierop afwijzend reageren, dan adviseer ik u het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.