Parkeerboete Italië

Vraag gesteld door EM op 15 juni 2015

Met een huurauto kreeg ik aangetekend op 12-6-2015 een bekeuring wegens verkeerd parkeren in Palermo van 81,26€. Deze bekeuring had plaats gevonden op 1-2-2014. Op 1-4-2014 werd door de verhuurmaatschappij 37,52€ van mijn kredietkaart afgeschreven wegens de parkeerbekeuring van 1-2-14. Gezien bovenstaande is het termijn van 360 dagen duidelijk verstreken. Hoe kan ik alsnog bezwaar maken tegen deze boete? Of kan ik deze bekeuring vanwege overschrijding van 360 dagen eenvoudigweg negeren?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Ruim een jaar na het begaan van een parkeerovertreding in Italië heeft u een aangetekend schrijven ontvangen vanuit Italië. U vraagt ons hoe of nu te handelen.

Een verkeersboete in Italië dient op grond van art 201 Codice della Strada binnen 360 dagen (na bekendwording naam overtreder) te zijn ontvangen door de overtreder op straffe van verval van de boete.

De in rekening gebrachte kosten door de autoverhuurder betrefen de door hen berekende administratiekosten ter verwerking van de verkeersboete.

De vraag nu is, wat de datum is dat de autoverhuurder uw gegevens heeft doorgegeven aan de Italiaanse autoriteiten. Vanaf dat moment gaat de 360 dagen termijn lopen. Indien blijkt dat deze termijn geschonden is, heeft het pas zin om bezwaar aan te tekenen.

Let op: indien de prefect (officier van justitie) uw bezwaar als niet-ontvankelijk of ongegrond verklaard, dan loopt u kans op een verdubbeling van de boete.

Voor al onze informatie over verkeersboetes Italië, raadpleeg onze website:
http://www.anwb.nl/rechtshulp/op-vakantie/met-de-auto-op-reis/boetes-italiaanse-steden/verkeersboete-ontvangen