mag een autoverkoper in het koopcontact zeggen "conformiteitsbeginsel is niet van toepassing"?

Vraag gesteld door Leen55 op 04 mei 2015

het conformiteitsbeginsel is wettelijk vastgelegd, maar kan een verkoper door het vermelden van genoemde tekst zijn verantwoordelijkheid ontlopen?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

De verkoper heeft een eventuele beroep op conformiteit contractueel uitgesloten en u vraagt zich als consument af, of dit wel geoorloofd is.

In het recht kan er sprake zijn van regelend recht, semi-dwingend recht en dwingend recht. Bij een consumentenkoop is er sprake van dwingend recht - ten aanzien van de regels met betrekking tot conformiteit -, dit houdt in dat er nimmer ten nadele van de consument afgeweken mag worden van de desbetreffende bepaling.

Kortom; de verkoper heeft de regels met betrekking tot conformiteit te respecteren en mag deze dus niet in een koopovereenkomst uitsluiten.