Jan. 2016 bij gargagebedrijf een Skoda Oktavia gekocht. Nu blijkt bij update motormanagement door dealer dat katalysator en roetfilter ont-

Vraag gesteld door Frans Plat op 21 juni 2017

breken ! Kosten inbouwen katalysator en roetfilter: euro 2581,73.
Momenteel dus niet APK-waardig en overkoopbaar. Is garage die auto verkocht heeft aansprakelijk te stellen dat hij auto met verborgen gebrek heeft verkocht ? Aankoop faktuur garage elders en APK dd. 5 februari 2016 bij Skoda dealer in Oosterhout vermeldt geen bijzonderheden. Vandaag bij update software blijven storingslampen motormangement en roetfilter branden. Skoda garage geeft aan geen roetfilter. Geen oplossing softwarematig mogelijk.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

In januari 2016 heeft u bij een autobedrijf een gebruikte Skoda Octavia gekocht. Bij recente update van de software bleek de katalysator en roetfilter niet aanwezig. Kosten plaatsing katalysator en roetfilter ad € 2.581,73. U vraagt zich af hoe te handelen om de kosten te kunnen verhalen op de verkoper.

Conformiteit
Mocht na levering auto blijken dat deze niet compleet is afgeleverd, dan dient de verkoper zorg te dragen voor nalevering van het ontbrekende (art 7:17 BW juncto art 7:21 lid 1 sub a BW).

Bewijslast
De eerste 6 maanden na levering is het aan de verkoper aan te tonen, dat de nu ontbrekende onderdelen, destijds wél degelijk geleverd zijn.

Nu u ruim anderhalf jaar na levering ontdekt dat er onderdelen missen, is het aan u om aannemelijk te maken dat desbetreffende onderdelen destijds niet geleverd zijn.

Mocht u er met de verkoper niet uitkomen,. dan kunt u - afhankelijk of u destijds BOVAG garantie heeft ontvangen - het geschil ter beoordeling voorleggen aan de Gesschillencommissie Voertuigen.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.