Hoge boete Oostenrijk

Vraag gesteld door fatmaerken op 06 maart 2018

Hallo, ik heb eerder hierover ook een toelichting gedaan. Ging over boete uit Oostenrijk die ik pas na 7 maanden heb ontvangen. 360 euro boete voor 60km hard rijden waar het 100km toegestaan was. 3 maanden geleden had ik nog een boete uit Oostenrijk ontvangen voor 40 km hard rijden waar het ook 100km toegestaan was maar dat was een bedrag van 60 euro. Ik vind het bedrag erg hoog als ik het moet vergelijken met 60euro. Is er misschien hier over meer informatie

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een vraag over een boete in Oostenrijk. Deze is erg hoog. U vraagt of wij hier informatie over kunnen geven.

Wij hebben algemene informatie over boetes in het buitenland en boetes in Oostenrijk. Wat de reden is dat u een hogere boete heeft ontvangen kan ik u niet zeggen. Er kunnen omstandigheden mee hebben gespeeld die de reden zijn voor de verhoging. Bijvoorbeeld als er een gevaarlijke situatie is ontstaan, of als er wegwerkzaamheden waren. Dat moet blijken uit de stukken die u heeft ontvangen. Daarin moet zijn aangegeven waar de boete voor is.

Ik raad u aan om contact op te nemen met de instantie waar u de berichten van heeft ontvangen om uitleg te vragen. De gegevens van deze instantie moeten zijn vermeld op de door u ontvangen brief.