Hoe stel ik een garagebedrijf in gebreke als na meerdere reparaties nog steeds niet het gewenste resultaat is bereikt?

Vraag gesteld door J. J. Brouwer op 16 september 2015

Mijn BWM 5 Touring uit 2008 liep stationair onregelmatig. Bij de BMW-dealer is de motor uitgelezen en geconstateerd dat de verstuivers moesten worden vervangen. Dat leverde een eerste reparatie van € 2.500,= op. De auto bleek stationair niet beter te draaien waarna de auto opnieuw is uitgelezen. Conclusie: het klepdeksel met luchtinlaten moest worden vervangen. Kosten van de reparatie € 950,=. Na deze tweede reparatie bleek de motor niet alleen stationair niet goed meer te draaien, ook in het hogere toerenbereik onregelmatig te lopen. Na opnieuw uitlezen bleken er mechanische gebreken te zijn (een wat abstracte omschrijving), naar ik aanneem door de slecht uitgevoerde eerdere reparaties. De reparatie zal ettelijke duizenden euro's gaan kosten, bovenop de al eerder gemaakte kosten. Mijn vraag is:
Kan ik de BMW dealer in gebreke stellen omdat de eerdere reparaties niet goed zijn uitgevoerd
Kan ik hem in gebreke stellen door de laatste mechanische schade die is ontstaan door de twee eerdere uitgevoerde reparaties.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt ons welke stappen u kunt ondernemen, nu de reparatiekosten hoog oplopen, zonder dat daarmee het oorspronkelijke probleem verholpen is.

In gebreke stellen
De eerste stap is nu om de garagist schriftelijk in gebreke te stellen, waarmee u de garagist in de gelegenheid stelt de repraratie alsnog deugdelijk uit te voeren.

Modelbrief/ Stappenplan
Voor onze modelbrief en voor ons stappenplan 'Onderhoud en reparatie', verwijs ik u graag naar onze website.