Aansprakelijkheid hotelkosten na aanrijding

Vraag gesteld door Rinike op 21 oktober 2018

Na een aanrijding moets ik twee nachten in een hotel wachten op de reparatie. Tegenpartij zegt hiervoor niet verzekerd te zijn. Moeten ze wel betalen?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Na een aanrijding heeft u kosten moeten maken, welke u op de verzekeraar van de wederpartij wil verhalen. U vraagt of hotelkosten eveneens verhaalbaar zijn.

Schade
Uitgangspunt is dat een ieder zijn eigen schade draagt, totdat men kan bewijzen dat een andere partij aansprakelijk is voor deze schade.

Schade beperken
Neem aan dat de aanrijding in het buitenland heeft plaatsgevonden. Het zou anders niet redelijk zijn dergelijke kosten te claimen op de autoverzekeraar (WAM) van de wederpartij.

Voorts dienen het noodzakelijke en redelijke kosten te betreffen. Ofwel; de kosten van een overnachting in een suite in het plaatselijke Hilton is niet redelijk.

Wanneer schadeposten niet of niet geheel door de verzekeraar van de wederpartij vergoed worden, dan is het normaliter niet mogelijk dergelijke kosten op de verzekeringsnemer zelf te verhalen. U mag van de (verzekeraar) wederpartij dan wel bewijs verlangen, waaruit blijkt dat specifieke schadeposten niet of niet geheel voor uitkering in aanmerking komen.

Beschikt u over verhaalsrechtsbijstand, rechtsbijstand (module: verkeer) of over Wegenwacht Compleet, schakel dan rechtsbijstand in.