Aanrijding tussen auto en fietser.

Vraag gesteld door Jan van der S. op 17 april 2016

Mijn dochter wil achter een na later blijkt, auto die aan het parkeren is van haar fiets afstappen en staat met beide benen op de grond als de auto achteruit rijdt om zijn parkeerhandeling af te maken.
Hierbij ziet hij mijn dochter niet en rijdt (gelukkig zachtjes, geen letsel) tegen haar (fiets) aan.
Deze bestuurder claimt/dreigt nu via een advocaat, dat € 600,- schade aan zijn auto door mijn dochter moet worden betaald?
De WA verzekering van mijn dochter betaald niet omdat ze vinden dat mijn dochter geen schuld heeft en een Rechtsbijstand verzekering heeft ze (nog) niet.
Hoe nu verder en dank voor uw antwoord.

Antwoord van David

ANWB Expert

Uw dochter heeft een aanrijding gehad op de fiets, met een auto die achteruit reed tijdens het parkeren. De automobilist zag uw dochter niet en is tegen haar fiets aangereden. De automobilist claimt nu € 600,-.

In de door u beschreven situatie is er sprake van een bestuurder die een bijzondere manoeuvre verricht. De bestuurder dient bij het achteruit rijden het overige verkeer voor te laten gaan. Dit volgt uit artikel 54 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990). Daarnaast stond uw dochter stil.

Artikel 54 RVV 1990

Bestuurders die een bijzondere manoeuvre uitvoeren, zoals wegrijden, achteruitrijden, uit een uitrit de weg oprijden, van een weg een inrit oprijden, keren, van de invoegstrook de doorgaande rijbaan oprijden, van de doorgaande rijbaan de uitrijstrook oprijden en van rijstrook wisselen, moeten het overige verkeer voor laten gaan.

Zwakkere verkeersdeelnemer

Daarnaast geldt ook nog dat fietsers of voetgangers worden gezien als zwakkere verkeersdeelnemers omdat motorvoertuigen extra risico op schade opleveren door hun snelheid en gewicht. Daarom kent de wet een speciale regeling bij een aanrijding tussen een motorvoertuig en een fietser of voetganger. Ik weet niet wat de leeftijd is van uw dochter, want dit kan ook nog van invloed zijn in geval van aansprakelijkheid.

De automobilist is aansprakelijk voor de schade van de fietser zonder dat zijn schuld bewezen hoeft te worden.

De automobilist kan de schade die hij oploopt door een fout van een fietser of voetganger, claimen bij de fietser of voetganger.

  • De bestuurder van het motorvoertuig moet bewijzen dat de voetganger of fietser een fout heeft gemaakt.
  • Om 100% van de schade vergoed te krijgen, moet de automobilist aantonen dat er voor hem sprake is van overmacht. Dit zal niet snel het geval zijn, omdat je als automobilist altijd rekening moet houden met onvoorzien gedrag van voetgangers of fietsers.
  • Als de bestuurder zelf óók een fout heeft gemaakt, dan moet hij (een deel van) de schade zelf betalen. Soms kan de verdeling dan nog aangepast worden wegens omstandigheden, zoals de ernst van de fout en van de verwondingen.

Schuld

Ik ben van mening - net als de verzekeraar - dat uw dochter hier geen schuld aan heeft (op grond van de beschikbare informatie). Ook wil ik u er nog op wijzen dat juist de andere partij aansprakelijk gesteld kan worden voor schade aan de fiets.

In het geval van letsel kunt u contact op nemen met de Verkeersslachtofferlijn. Ook wanneer er sprake is van licht letsel (blauwe plekken, schrammen e.d.)

Een rechtsbijstandsverzekering die na het ontstaan van een geschil wordt afgesloten, zal deze zaak niet in behandeling nemen.