verhuurder stalling verantwoordelijk stellen van schade accu camper door niet nagekomen afspraak

Vraag gesteld door adrievh op 04 maart 2016

We hebben onze camper in oktober in de stalling gezet en met de verhuurder afgesproken dat hij de camper elke maand op stroom zet zodat de huishoudaccu's en de moteraccu opgeladen kunnen worden en hij zou de camper een stukje vooruit en achteruit zetten om geen platte banden te krijgen. Nu komen wij vandaag bij de camper en zien dat deze niet op stroom staat en dat alle drie de accu's helemaal leeg zijn en de camper maar 3 cm vooruit kan en maar 2cm achteruit.
Ik wil graag weten op ik deze verhuurder aansprakelijk kan stellen voor de schade aan mijn accu's enz. En zo ja hoe kunnen we deze verhuurd aansprakelijk stellen, welke stappen moet ik daarvoor ondernemen.

Antwoord van David

ANWB Expert

U heeft uw camper in oktober in de stalling gezet en de verhuurder zou zorg dragen voor het opladen van de accu's, zodat deze in goede staat bleven. U vraagt op welke manier u de verhuurder aansprakelijk kunt stellen.

Het is in deze van belang of u kunt bewijzen dat dergelijk afspraken gemaakt zijn. Een mondelinge afspraak is ook rechtsgeldig, maar vaak lastig te bewijzen. Het is dan ook raadzaam afspraken altijd op papier te zetten.

Als u kunt bewijzen dat de verhuurder schade heeft veroorzaakt door de afspraken niet na te komen, dan kunt u de verhuurder hier op aanspreken. Wellicht heeft u een rechtsbijstandsverzekering die u kunt inschakelen.

Als u geen rechtsbijstandsverzekering heeft, dan kunt u ten eerste een aangetekende brief sturen waarin u het schadebedrag vordert.