Tijdens het offertetrajekt, waarbij door de verkopende garage geen voorbehoud op de offerte is gemaakt, verkoopt de garage de auto aan een andere partij. Welke mogelijkheden heb ik om de verkoop aan de andere partij ongedaan te maken?

Vraag gesteld door erik jan op 12 maart 2015

De verkoper heb ik op 10 maart telefonisch gesproken. Hij vertelde dat de auto beschikbaar was en hij heeft daarop een offerte gemaild (10 maart). De door de garage verstrekte offerte bevat geen voorbehoud. Ik heb binnen 1 dag gereageerd op de zijn schriftelijk offerte. Daarin mijn interesse voor de auto kenbaar gemaakt en aangegeven een proefrit met de auto te willen maken. Op mijn vraag wanneer de proefrit zou kunnen plaatsvinden, volgt de mail dat de auto verkocht is. De verkoper beschikte over mijn telefoonnummer en mailadres maar heeft geen contact met mij gezocht.

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft interesse getoond in een auto die bij de garage te koop werd aangeboden. U heeft een offerte ontvangen. Vervolgens is de auto aan een ander verkocht. U vraagt wat of u nog juridische mogelijkheden heeft om de auto alsnog te kunnen kopen.

U heeft al wel een offerte ontvangen, maar de vraag is of u met de garage een afspraak heeft gemaakt om de auto voor u te reserveren. Indien dit niet het geval is en de garage verkoopt de auto vervolgens, heeft u geen juridische mogelijkheden. Er is immers nog geen overeenkomst gesloten. Pas uit die overeenkomst volgt de  verplichting van de garage om de auto aan u te leveren. Zonder reservering of overeenkomst staat de auto in de verkoop en de eerste die daadwerkelijk de auto koopt wordt dan de nieuwe eigenaar.