onredelijke bepaling in verkoopovereenkomst

Vraag gesteld door cevege op 16 maart 2018

Caravan altijd keurig onderhouden door dealer. Nota's reparaties aanwezig. Bij particuliere verkoop van de caravan aan een andere caravandealer, word gevraagd een (koop-)overeenkomst te tekenen waarin een bepaling is opgenomen waarin staat dat bij bekende en onbekende gebreken de koper (de dealer dus) rechten heeft om de daarbij behorende kosten te verhalen op de verkopende consument. Is zo'n bepaling "onbekende gebreken" rechtsgeldig. Of is dit een onredelijke bepaling en dus NIET rechtsgeldig? Er is over en weer te goedertrouw gehandeld maar er is nu blijkbaar door de dealer een gebrek geconstateerd waar particuliere verkoper niets van wist. Ondertussen is al wel "de overeenkomst met deze bepaling" getekend.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt of er sprake is van een onredelijk bezwarende bepaling, wanneer een dealer bij inkoop van en consument op de koopovereenkomst vermeld, dat: 'bij bekende en onbekende gebreken de koper (de dealer dus) rechten heeft om de daarbij behorende kosten te verhalen op de verkopende consument'.

(In)Koopovereenkomst nog niet getekend?
Raad u het ten zeerste af onder dergelijke onredelijke voorwaarden akkoord te gaan met de (in)koopovereenkomst, daar een dergelijk beding uw rechten ernstig inperkt.

Waneer u als consument een caravan inruilt op een nieuwe caravan, dan gaat normaliter het risico van de ingeruilde caravan over op de dealer vanaf het moment van levering. Mocht er na levering een gebrek worden geconstateerd, dan is dit voor risico en rekening van de dealer, tenzij u als consument tye kwader trouw bent geweest door de bekendheid van het gebrek te verzwijgen.

(In)Koopovereenkomst al wel getekend?
Merendeel van uw rechten als consument zijn van dwingend recht, ofwel; er kan niet ten nadele van de consument van worden afgeweken. Het is duidelijk dat door hantering van een dergelijke bepaling de dealer in strijd handelt met de wet.

Mocht de dealer deze voorwaarde niet alsnog willen intrekken, dan adviseer ik u de BOVAG t hiervan op de hoogte te stellen.