Ik heb een conflict gehad met mijn verzekeraar,de uitslag van het Kifid is niet bevredigend voor mij,wat kan ik nog meer doen?

Vraag gesteld door mr-No-Worries op 13 juli 2015

Het volgende deed zich voor, ik heb een oldtimer geimporteerd uit Amerika,toen hij rdw gekeurd was wilde ik hem verzekeren, ik vertelde dat ik hem zo snel mogelijk ging taxeren. De verzekering nam hem in wa dekking terwijl ik voor wa plus vroeg, hier ging het al mis. Ook boden ze mij geen voorlopige dekking aan, ik wist niet eens dat dat bestond. Na 3 weken op de dag dat ik de auto liet taxeren, 4uur na de taxatie brand de auto op de terugweg geheel uit. Ik kom er dan pas achter dat de auto slechts wa is verzekerd. De uitspraak van het Kifid is dat ik maar op de polis had moeten kijken, over de voorlopige dekking wordt gezegd dat ik voor wa dekking had gevraagd,maar dat is niet het geval ik heb duidelijk aangegeven dat ik voornemens was de auto te taxeren. Kan ik hiermee nog ergens mijn gelijk halen? Zonder dat het mij veel geld kost? Mijn schade post was 11000 euro. Kan ik juridisch advies krijgen?

Antwoord van David

ANWB Expert

Het Kifid heeft uitspraak gedaan in uw zaak en u bent het niet eens met deze uitspraak. U wenst na te gaan of er nog andere opties zijn. 

Het is de vraag of er gekozen is voor een bindend of een niet bindend advies. Uitspraken van het Kifid zijn alleen bindend als het reglement dat bepaalt en beide partijen voorafgaand aan de uitspraak de bindenheid hebben aanvaard. Als u het niet eens bent met een bindend advies, dan kunt u nog naar de rechter stappen voor een marginale toetsing. De rechter kijkt dan enkel of het advies juist tot stand is gekomen en voldoende is gemotiveerd, maar zal het advies niet inhoudelijk toetsen. Een niet-bindend advies kunt u wel inhoudelijk aan de rechter voorleggen.