heb op 8-10-2015 antwoord op mijn vraag gekregen van michiel claesen

Vraag gesteld door mutsaers op 29 juli 2016

Naar aanleiding van een rapport opgesteld door CED Nederland, in opdracht van verzekeraar van bandenleverancier v Dijk heb ik een deal gesloten met v Dijk.
Betaling van €2.500,- tegen finale afwikkeling.
CED stelt vast dat de de montage van 2banden met ongelijke wielomtrek te beschouwen is als onzorgvuldigheid van verzekerde maar waarschijnlijk niet de enige oorzaak van de defect geraakte tussenbalk met differentieel is.
De auto is door dealer autobedrijf Noteboom in rotterdam in dec 2014 afgeleverd
met afgesleten zijkanten van 2 banden. Banden zijn door v Dijk direct vervangen door winterbanden en inm april 2015 zijn de 2 slechte banden vervangen door 2 nieuwe, kennelijk met een andere wielomtrek.
De conclusie van CED is dat de banden die door Noteboom waren meegeleverd al een verschil in profielhoogte moet zijn geweest.
Tot zover een korte inleiding.
Mijn vraag is of de anwb voor mij wat kan betekenen in een schadeclaim bij Noteboom. Als dit zo is hoor ik graag de condities.
Bij voorbaat dank
MVG Kees Mutsaers tel 013-4672687
PS ik heb op 11 nov 2015 Noteboom aansprakelijk gesteld, maar zij wijzen de aansprakelijkheid af.

Antwoord van David

ANWB Expert

U vraagt wat de ANWB kan betekenen bij een schadeclaim, nu aansprakelijkheid is afgewezen.

Als ANWB Experts geven wij juridisch advies en informatie, maar kunnen wij niet optreden als belangenbehartigers. In deze zaak heeft u bij een partij getekend voor finale kwijting. In het geval dat er sprake is van een gebrek (in dit geval verkeerde banden), dient u altijd ten eerste de verkoper aan te spreken. Een andere partij heeft nu andere banden geplaatst, waardoor het niet zomaar meer mogelijk is aan te tonen dat schade is ontstaan als gevolg van verkeerd handelen van de verkoper.