er wordt door de medewerker centrale diensten van de gemeente IJsselstein op geen enkele wijze ingegaan op mijn argumenten

Vraag gesteld door H.J. Hermans op 17 april 2018

omdat mijn bezwaar door deze medewerker zonder onderbouwing ongegrond wordt verklaard, word ik gedwongen om naar de rechter te stappen. Kan een gewone medewerker die niet juridisch onderlegd is zomaar een bezwaar ongegrond verklaren zonder in te gaan op mijn argumenten?

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een vraag over de bevoegdheden van een medewerker van de Centale Diensten van uw Gemeente.

De bevoegdheden van Gemeenteambtenaren vallen niet onder de onderwerpen waarover wij adviseren. Ik raad u aan contact op te nemen met bijvoorbeeld het Juridisch Loket. Als u in het bezit bent van een rechtsbijstandsverzekering kunt u ook daar uw vraag neerleggen.