Fietsen met 'doortrapper'

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 20 september 2019

Is het fietsen in het verkeer met een zgn doortrapper ( BMX of racefiets) en zonder handremmen toegestaan?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af of een fiets over een rem dient te beschikken om aan het verkeer deel te mogen nemen.

Op grond van artikel 5.9.38 lid 1 Regeling Voertuigeisen dient een fiets over een goed functionerende rem te beschikken. De soort fietsen (zgn. doortrappers) waar u op doelt zijn niet geschikt om aan het verkeer deel te nemen.